Folkbladet 100 år
Företrädare för Västerbottens Folkblad hade frågat både Västerbottens Nyheter och Umebladet om man fick hyra in sig på deras tryckeri för att trycka tidningen, men det blev avslag. I stället investerade man 6 000 kronor i en så kallad snällpress som kunde leverera ett flattryck, ungefär som en stämpel.

Här är det historiska första numret av Folkbladet

Publicerad 1 januari 2017

Folkbladet 100 år. Västerbottens Folkblad utkom med sitt första nummer den 14 september 1917. Nu fyller tidningen 100 år och inte mycket är sig likt på tidningssidorna – men andemeningen och anledningen till att tidningen grundades lever vidare.

Se sidorna från det unika första numret 1917

* De fyra första sidorna – från år 1917 – publiceras exklusivt i eFolkbladet på nyårsdagen.
* För att läsa eFolkbladet laddar du hem appen med samma namn på din mobil eller surfplatta – alternativt besöker folkbladet.nu/efolkbladet via din dator.
* Klicka här om du använder Ipad/Iphone.
Klicka här om du använder Android.

Det hade planerats länge – i flera år – för Västerbottens Folkblad. En del pengar, cirka 3 500 kronor, hade också samlats in som en grundplåt.

Trots att tiderna var mycket bistra och stor oro rådde ute i världen, skulle det nu ske.

Missa inte: Upplev de historiska första sidorna från 1917 – exklusivt i eFolkbladet! HÄR för Ipad/Iphone och HÄR för Android.

Man hade ansökt om att få trycka på Västerbottens Nyheters eller Umebladets tryckerier, men hade fått avslag.

I stället köpte man in en gammal snällpress för 6 000 kronor och en sättmaskin för 1 600 kronor.

Siktade på innan valet

Tanken var att första numret av Västerbottens Folkblad skulle komma innan riksdagsvalet 1917. Det vill säga innan 9 september.

Nu fick det vänta till strax efter valet – 14 september – innan det historiska exemplaret fick se världens ljus.

Prenumerationspriset: 1 krona per kvartal eller 50 öre per månad.

Anledningen till förseningen berodde på att det saknades tekniskt utrustning.

Norrskensflamman i Norrbotten kunde dock bistå med det som saknades och tryckningen blev av.

Pris: 50 öre

Tanken var att tidningen skulle komma ut två gånger i veckan – tisdagar och fredagar.

Prenumerationspriset för detta var 1 krona per kvartal eller 50 öre per månad.

Den utgivningstakten kunde inte hållas inledningsvis – på grund av praktiska problem.

Fram till mitten av oktober kom det ett nummer i veckan, men sedan kom man upp till utlovade två nummer i veckan.

Västerbottens Folkblad skall låta sig angeläget vara att härutinnan med omsorg tillvarataga länsinvånarnes och de skilda orternas berättigade inträssen”

I december 1918 utökades det till tre nummer i veckan, men först i oktober 1919 – två år efter starten – blev Västerbottens Folkblad en sexdagstidning.

Hur ska man då värdera det första numret?

Så här svarade skräddarmästaren Otto Nygren, som var en av initiativtagarna, 25 år efter starten:

”Man kan säga att glädjen var stor och intresset stod på höjdpunkten. Upplagan blev tre gånger större än man räknat med. Hade tidningen kunnat hållas på samma höga nivå som de första numren en tid framåt skulle det nog ha gått bättre, men resurserna räckte inte till och intresset slappnade”, sa han då.

Aktuell förklaring

Man kan lugnt påstå att starten kantades av ekonomiska problem. Den stora splittringen inom Socialdemokraterna gjorde heller inte saken bättre, snarare tvärtom. Det innebar att tidningen inte fick välsignelse och stöd från centralt håll.

Missa inte: Upplev de historiska första sidorna från 1917 – exklusivt i eFolkbladet! HÄR för Ipad/Iphone och HÄR för Android.

Från det första numret kan man inte undgå programförklaringen som fortfarande är högaktuell:

”Den mångfald av speciella ortsfrågor, som förefinnas i detta stora län, kräva särskild och ingående behandling från en ortstidnings sida. Västerbottens Folkblad skall låta sig angeläget vara att härutinnan med omsorg tillvarataga länsinvånarnes och de skilda orternas berättigade inträssen.”

Fler jubileumsartiklar