Regeringen glömmer köttet - sviker mijön

Regeringen glömmer köttet - sviker mijön

Debatt. Att minska köttkonsumtionen är viktigt för miljön, trots detta saknas sådana…

Polisen måste få mer resurer

Polisen måste få mer resurer

Debatt. Otrygghet i samhället ökar och det måste mötas med satsningar från…

Också företagare behöver friskvård

Också företagare behöver friskvård

Debatt. Regerings satsningar på ökad folkhälsa är viktiga. Men småföretagarnas…

Gör lag av barnens rättigheter

Debatt. Att göra barnkonventionen till lag är viktigt men det löser inte alla…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.

M: Så förbättrar vi pensionerna

Debatt. De som vill arbeta längre måste få göra det och ska inte hindras av system,…

"Sex timmars arbetsdag är en frihetsreform"

Debatt. Västerbottens läns landsting inför nu försök med 6 timmars…

Sex timmars arbetsdag kostar

Debatt. Landstinget inför nu sextimmars arbetsdag på försök för lokalvårdare.

Starkare försvar kräver högre skatt

Debatt. Allianspartierna gör det ena utspelet efter det andra om att öka resurserna…

Försäkringskassan: vi följer domstolarna

Debatt. ”Sluta snedvrida sjukstatistiken”. Det skrev IF Metall i Folkbladet den 3…

V: Att säga ja till sprututbyte är viktigt

Debatt. Under onsdagen fattar riksdagen beslut om att ta bort kommunernas vetorätt…

S-politiken biter på arbetslösheten

Debatt. Den förra regeringen pratade om jobb medans arbetslösheten steg. Denna…

Skolorna utanför staden då?

Debatt. I en film har Skellefteå kommun beskrivit hur skolan ska utvecklas i…

"Busstrafiken bättre med privat drift"

Debatt. Bussåkandet i Umeå kommun slog rekord under 2016 och ökade med 15 procent….

Småföretagare i Västerbotten får inte vända miljön ryggen

Debatt. Småföretagare i Västerbotten får inte vända miljön ryggen.
Det skriver Henrik…

Glesbygden är inget U-land

Debatt. ”Stockholm ska betala dubbelt för att landsbygden ska leva”. Så löd en rubrik…

Låt mig förklara - därför flydde jag från Syrien

Debatt. Varför lämnar människor i Syrien allt de har för att fly till Sverige?
Ali…

Karriär i Norr

"Totalstopp för vinstuttag hotar"

Debatt. Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden innebär att ett totalstopp…

Bromsa inte vindkraften i Västerbotten

Debatt. Vindkraftsproduktionen i Västerbotten ökar snabbt.
Men ett förslag från…

Sluta snedvrida sjukstatistiken

Debatt. Försäkringskassan hantering av sjukförsäkringssystemet måste bli bättre,…

Vegetariskt inte nyttigare

Debatt. Replik till Jonas Paulsson köttfri måndag och Sascha Camilli:
Enligt en…

Mest kommenterat

Växtbaserad mat på menyn

Debatt. Det är dags att sätta en ny standard på länets skolor. Erbjud alla skolbarn…

Kvinnorna drabbas hårdast

Debatt. Sjukfrånvaron på grund av bristande arbetsmiljö är stor. Störst är problemet…

Höjd skatt är ett lågt pris för bevarad asylrätt

Debatt. Att Sveriges gränser stängs och barn utvisas till Afghanistan är en…

Gott nytt bostadsår - för alla

Debatt. 2017 måste det blir billigare, och inte dyrare, att hyra. Det skriver…

Släng inte bort julmaten

Debatt. Invånarna i Västerbottens län har kastat nästan 12 000 ton fullt ätbar mat i…

Ett stort tack för arbetet för Umeås äldre

Debatt. Under året har många aktiviteter för äldre hållits i Umeå.
Det skriver Janet…

Dags att bygga Sverige starkt och jämlikt

Debatt. För att Sverige ska byggas starkt måste jämlikheten öka i skolan, på…

Skulle aldrig skicka våra egna barn dit

Debatt. Barn som lever och går i skolan i Sverige, men som är födda i Afghanistan…

Förtroende måste förtjänas

Debatt. Förtroendet för politik, förvaltning och media eroderar hos landsbygdens…

Lärare gör det omöjliga till möjligt

Debatt. Att eleverna höjt sig i Pisa-undersökningen borde inte vara möjligt, utifrån…