Debatt

Trådlös teknik skadar barnen

Publicerad 28 februari 2014

Debatt. Barn tar skada av strålningen från trådlös teknik, skriver en grupp svenska och finska strålskyddsdebattörer.

I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor. Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda.
All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning – mikrovågor – som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC.
I dag finns det så starka belägg för att strålningen orsakar cancer att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak.

Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga.
I resolutionen daterad den 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.”
Man bör ”inom … ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning”.
Man bör för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet.
I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation:
Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under tre år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds.
Även förre Microsoft-chefen i Kanada, Frank Clegg, säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta.

Vad har myndigheter i Norden gjort för att informera? De flesta rektorer och lärare tycks sakna kunskap om hälsorisker av exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning.
Tyvärr har större delen av vuxenvärlden i Sverige och Finland försummat att skydda barnen från de allvarliga riskerna med tekniken. Ansvariga myndigheter känner tydligen inte till de varningar som kommit från forskare, experter, läkare samt från drabbade lärare och barn som fått svåra ohälsosymptom sedan tekniken införts i skolor och förskolor.
I stället har man låtit sig förföras av inadekvata ”gränsvärden” och industrins ensidiga skönmålning av den trådlösa teknikens fördelar.
Dessa gränsvärden baseras på akut uppvärmning av strålningen och bortser från långtidseffekter och de många biologiska effekter som påvisats för betydligt lägre strålning.

Det är som om vi befann oss på ett skenande godståg som styrs av en lokförare som struntar i alla hastighetsskyltar och blinkande varningslampor. Det är dags att dra i nödbromsen och skydda barnen och allmänheten bättre.
Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa.
Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade.
Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens ”gränsvärden”. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare.
Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige. Listan på skador kan göras mycket längre.

Forskare från många länder varnar för skadliga effekter av mobil/trådlösa telefoner, trådlösa nätverk och basstationer.
I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1 800 forskningsrapporter.
Den visar att dagens ”gränsvärden” är föråldrade och att skadliga biologiska effekter uppstår – helt utan uppvärmning – av den strålning, som kommer från radiosändare i mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer.

Strålningen kan skada djur och människor vid nivåer som är endast en hundratusendel av nuvarande ”säkra gränsvärde”. Europarådets miljökommitté vill ha helt andra gränsvärden och anser det ”ytterst märkligt (lindrigt sagt) att officiella gränsvärden fastställs och föreslås (för WHO, EU-kommissionen och regeringar) av en icke-statlig organisation, ICNIRP, som misstänks för bindningar till de industrier vars expansion är beroende av maximala gränsvärden för olika frekvenser av elektromagnetisk strålning”.
Eftersom våra strålsäkerhetsmyndigheter inte vidarebefordrar Europarådets varningar, så måste alla som har ansvar för barn skaffa sig kunskap och göra vad de kan så att barnen får en säker och bra miljö i skolan och förskolan utan ”elektronisk dimma”.
Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel. De informerar barn, lärare och föräldrar och stänger trådlösa nätverk i daghem och lågstadieskolor.
De begränsar mobiltelefoners användning i skolor och rekommenderar att datorer kopplas upp mot internet med kabel. Det är mycket säkrare för allas hälsa.
Mobilmaster med basstationer får inte placeras nära skolor och daghem. Därtill behövs en oberoende granskning av riskbilden gjord av experter med biologisk och medicinsk kompetens.
Faran är annars att vi snart får en ”global epidemi” av hjärnskador.
Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa.

Rainer Nyberg
professor emeritus i pedagogik, Vasa
Mona Nilsson
vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Erja Tamminen
författare, Helsingfors
Lennart Hardell
professor och överläkare, Örebro

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.

Totalt 20 kommentarer (Det går inte längre att kommentera på den här artikeln)

 • Lars Bergensten 22 april 2014

  Givetvis ska vi omedelbart förbjuda alla trådlösa nätverk. Vi ska också verka för att återgå till Televerkets (nuvarande Skanovas) egna kopparledningar. Inga fler appar ska få utvecklas för App Store eller Google Play.

  Nuvarande mobiltelefoner kan få existera under en övergångsperiod om 6 månader men måste tills dess ha WiFi- och 3G/4G-läge avslaget. Internet borde också förbjudas!

 • hugo manningson (@rmblfish2009) 28 mars 2014

  det här är ALLVARLIGT! en grov summering av de större viktiga experiment och den forskning som gjorts resulterade i ca 65% som kunde härleda till kopplingen trådlöst och större hälsorisker, endast 15% kopplade ihop trådlöst med ingen eller en mindre risk. Att många av de 15% dessutom efteråt kunde kopplas till av mobilindustrin beställda eller bekostade är ju inte särskilt seriöst eller...

  Det finns alltså hundratals om inte tusentals olika studier och forskning som lutar åt att riskerna är väldigt stora, kortsiktigt sömnproblem, stress, trötthet, huvudvärk, sänkning av de viktiga signalsubst

 • Josef Boberg 16 mars 2014

  Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida - och då särskilt för barn och tonåringar - som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på här http://josefboberg.wordpress.com/2008/04/07/it-smog-stress

  I o f s så kan jag ha fel i detta - men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 • Henrik 4 mars 2014

  Så här skriver SSM:s vetenskapliga råd i sin årsrapport 2010:44

  "De vanligaste utfallen i cellstudier av RF-exponering har varit DNA skada, oxidativ stress och genuttryck (särskilt så kallade heat shock protein) och effekter på spermaceller."

  "Nyare studier på råtta tyder på att långtidsexponering för GSM signaler kan leda till att hjärnceller aktiveras som de gör vid skada. Detta skulle kunna påverka minne och
  kognitionsförmåga."

  "i några tidigare studier har man sett
  att RF-exponering förstärker utvecklingen av tumörer som initierats med andra exponeringar."

  Var är försiktighetsprincipen

  • Adam Lagerqvist 6 mars 2014

   I samma rapport står också att läsa (i sammanfattningen):

   "However, the advent of these new data does not change the overall picture being that for up to about ten years of mobile phone use associations with brain tumour risk are unlikely."

   Och

   "Available data do not indicate any risks related to exposure to RF from base stations or radio or TV antennas. Taking into account also the low levels of exposure that these sources give rise to, health effects from transmitters are unlikely. "

 • Pär 4 mars 2014

  Den som stöder sig på något som kommer från "Strålskyddsstiftelsen" är inte värd att lyssna på.
  Det är en osaklig och helt ovetenskaplig lobby-organisation med dunkelt syfte. De kan likställas med scientologer, kretionister och andra religiösa och ideologiska fanatiker.
  Att en politiker ens funderar på att basera sina beslut på deras åsikter är skrämmande.

 • Erik 3 mars 2014

  En variant är ju att man skyddar barnen från strålning genom att klä huvudet med aluminium, en så kallad foliehatt.

 • Matsw 3 mars 2014

  Om det vore sant att som ni påstår att "I dag finns det så starka belägg för att strålningen orsakar cancer att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak." så hade det väl varit läge att redovisa dessa belägg? Att ni inte gör förstår jag: för det är ren lögn.

 • Fredrik 2 mars 2014

  Europarådets utlåtande är för övrigt en politisk kompromiss och de utgår ifrån en slags försiktighetsprincip (ALARA). Inte baserat på resultat från forskningen, utan baserat på "människors ökande oro". En oro som bland annat ökar på grund av att lobby-organisationer, liknande Strålskyddsstiftelsen, sprider vilseledande information. När det gäller den vetenskapliga bedömningen skiljer Europarådet sig faktiskt inte så mycket från svenska och Europeiska strålskyddsmyndigheter. Se även http://www.vk.se/1134057/tradlosa-natverk-ej-skadliga

 • intressant 2 mars 2014

  Bra att detta lyfts. Om Europarådet utifrån risker kommit fram till att rekommendera medlemsländerna att använda trådfast så varför argumentera emot och smutskasta de som hänvisar till detta och tänker på barnen för det är faktiskt barnen det handlar om. Teknik kan vara bra men varför använda i trådlös variant när det går lika bra med kabel. Varför chansa?

  Sedan är det väll också bra att begränsa barnens uppkoppling mot internet och användande av mobiler ur koncentrationssynpunkt, m. tanke på nätmobbning, smsmobbning och filmning med mobiler. Kort och gott. Försiktighet är aldrig fel.

 • intressant 2 mars 2014

  Bra att detta lyfts. Letar man kritiskt så finns mycket forskning som visar på riskerna. Om Europarådet kommit fram till att vi bör använda trådfast så varför argumentera emot och smutskasta de som tänker på barnens bästa.Det är barnen det handlar om.Tekniken kan användas ändå i skolorna. En läsplatta kan användas i flygläge och dator m. kabel så varför chansa?

  Sedan tänker jag att det är väll bra om eleverna inte alltid skall vara uppkopplade med dator eller mobil för att öka fokus på skolarbetet och minska tex nätmobbing, smsmobbning och filmning med mobiler som blivit ett problem för många

 • Olle 1 mars 2014

  Strålskyddsstiftelsen, utsedda till "Årets förvillare", inte att förväxla med Strålskyddsinstitutet, Klämmer ut en kavalkad av missinformation och rena konspirationsteorier. Det här är samma sorts människor som vill att vi ska sluta vaccinera våra barn och tror att Iluminati som egentligen är rymdödlor styr hela världen. Hörde att de även varit på förskolenämndens politiker. Hoppas innerligt att ingen förvirrad politiker går på smörjan

  • kenneth 28 mars 2014

   då har du inte följt omvärldens varningar =D Sverige är snart ensam om att ha så läjliga gränsvärden - dessutom är det inte ett riktigt gränsvärde för strålningsriskerna och dess ev påverkan att biologiskt/fysiskt påverka kroppens celler osv. det enda de varnar för är att man kan bränna sig från en mobiltelefon om man har den för länge mot örat - är detta seriöst tycker ni =D det är alltså svenska statens myndighet som skall varna medborgarna det...SUCK. vinstintressena är i miljardstorlek inom denna industri enbart i Sverige...men det harju aaaaldrig hänt förr att vinstintressen gär före milö

 • Jepp 1 mars 2014

  Att kalla sig debattör eller politiker, ger det "Card Blanc" för att slippa inhämta kunskap för saklig diskussion.

  Självklart ska man hålla sig avvaktande, men sakligt underbyggda och vetenskapligt fastställda är ett krav innan populism och "Krösamajjorna" tar över.

  Märkligt dock ur pedagogisk synvinkel att ge ungarna läsplattor och teknik i stället för att pedagogen ger incitamentet till intresset till kunskap på korrekt sätt.

  I mina ögon är det bara ett ytterligare steg att släppa på ansvaret för barnens kunskapsaptit.

  • Hagabon 3 mars 2014

   Det underliga, och som du mycket riktigt poängterar är att "självklart ska man avvakta". Det är precis det som är kärnan i debattartikeln, och som jag (som har ett litet barn på dagis där det nu sitter routrar och strålar) själv tycker är så jobbigt att ansvariga i skolan inte gör. Med några få undantag! Min tonåring sitter i det närmaste "ihop" med sin surfplatta och mobil. etta utan att det fanns på dagis när han var liten. Ge de yngre en chans att växa upp utan tron att man inte klarar sig utan dessa prylar. Det behovet får de ändå. Så än en gång - SJÄLVKLART SKA MAN AVVAKTA! GÖR DET!

   • Jepp 4 mars 2014

    Tvärtom vad man tror säger den samlade vetenskapen att den högfrekventa lågintensiva inte påverkar kroppen via de mätmetoder man känner till idag, vad som däremot påverkar är strålning från exempelvis elektriska värmeslingor, gamla tv apparater, direktverkande elradiatorer, högspänningsledningar, gamla lampor, solarier, elektrifierade tåg där höga magnetfält uppstår mm. Avvaktar man även dessa källor som är mätbara?

 • TJ 1 mars 2014

  En av författarna av debattartikeln har uppenbarliga problem med sin vetenskapliga trovärdighet! Enligt en artikel publicera i SvD redan 2002 kallas Lennart Hardell för "Svensk mästare i cancerlarm". Enligt artikeln har han pekat ut allt från tamponger och bröstmjölk till TV-apparater som cancerrisker. Han har ofta publicerat artiklar, likt dagens i Folkbladet, på DN:s debattsida och som ofta fått stor genomslagskraft i andra medier. Hardells studier kring mobiltelefonernas skadlighet har underkänts av Strålskyddsinstitutets experter.

  • kenneth 28 mars 2014

   ja cancerrisker finns i det mesta idag inte alls konstig, de flesta vet idag att miljögifterna finns överallt i vår vardag, en nyfödd bebis kan i dag i snitt födas med 200st olika miljögifter i blodet/fettlagringen!

   all elektronik har flammskyddsmedel snudd på, möbler, tyger, pftalater i mjukgörare och plaster... inte alls konstigt.

  • Mats Bladh 17 mars 2014

   Oavsett vad du kommer med för idiotförklaringar och klögner så kvarstår faktum, som bl.a visas klart på denna sida: http://www.monanilsson.se/page07.htm

  • Henrik Bugge 11 mars 2014

   En mycket konstig artkel. Professor Lennart Hardel FORSKAR
   om cancerrisker. Hur kan det då vara konstigt att han skriver om det?
   Professor Hardells forskning har varit viktig och mycket välgjord, och utgjorde en del av underlaget för IARC vid klassifiseringen
   http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
   Hardell som slängdes ut från IARC, för att han arbetade i sin brors företag, som sysslar med lobbyism för mobil-
   industrin har varit tongivande inom myndigheten innan han
   tvingades dra sig tillbaka.
   I denna fråga bör man granska bägge sidorna noga.

Stoppa undernäringen bland äldre

Stoppa undernäringen bland äldre

Debatt. Åtgärder krävs för att stoppa undernäringen i äldreomsorgen.
Det skriver Jöran…

V i Vännäs är frånvarande sen 2015

Debatt. När Vänsterpartiet i Vännäs skriver om budgetprocessen och gör olika påståenden…

Våra sår ska behandlas lika

Våra sår ska behandlas lika

Debatt. Vården ska ges efter behov, men handlar allt mer om klass. Därför tillförs nu…

Bostäder och välfärd i fokus

Bostäder och välfärd i fokus

Debatt. Att göra en budget är att väga intressen mot varandra. När budgetprocessen nu…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.