Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Det behövs en ny bankkultur

Debatt.
Det behövs stabila alternativ till affärsbankernas spekulation skriver Ekobankens VD Annika Laurén.
Fredrik Jansson
Uppdaterad 14 februari 2013 kl. 02:02

I dagarna har storbankerna redovisat sina resultat för 2012, med stora vinster och rekordutdelningar till ägarna. Det är anmärkningsvärt att affärsbankerna alltid gör stora vinster oavsett hur ekonomin ser ut i omvärlden.
Man behöver inte vara nationalekonom för att inse att det någonstans här finns ett systemfel.

Kritiken mot bankerna har också en längre tid varit tydlig från såväl opinion och media som från ansvariga ministrar. Det handlar inte minst om för stora räntenetton som kunderna får betala och för stora riskexponeringar som är direkt samhällsfarliga.
Kritiken riktas med viss rätt mot de olika storbankerna. Men det stora problemet ligger på systemnivå. Det är ett system som bitvis och på olika sätt premierar ett ohållbart, kortsiktigt agerande på finansmarknaden.
Det är också ett system som är riggat för ett fåtal stora aktörer, och med för få alternativ.

Det är hög tid för såväl bankkunder som politiker och andra samhällsaktörer att satsa på en annan mer hållbarhetsinriktad bankkultur, som alternativ och som komplement. En bankkultur som håller sig till kärnuppgiften att föra samman dem som har pengar med dem som behöver låna pengar för vettiga ändamål.
En bankkultur som är inriktad på att finansiera företag och annat i den reala ekonomin, snarare än spekulation i finansiella instrument och så vidare. En bankkultur som ger rimlig avkastning både för bankerna och för bankkunderna.
En bankkultur där bankerna även ser till att spararnas pengar inte är med och finansierar oetiska eller miljöförstörande verksamheter.

Den här typen av banker finns i dag och växer både i Sverige och internationellt. Många av dessa ryms under begreppet Social Banking.
Inriktningen är att bidra till en god samhällsutveckling genom att finansiera miljömässigt och etiskt hållbara företag och verksamheter. De här bankerna bygger sin verksamhet på de pengar som faktiskt finns insatta på konton och är därför i stort sett inte exponerade för just de risker på finansmarknaden som lett till bankkriser.
Ungefär som spar- och föreningsbankerna för inte så länge sedan. Det här är en lägre riskexponering som också den svenska staten vill se mer av. Dessa väl beprövade bankkoncept kan man utveckla åt flera håll för att skapa fler och mer hållbara alternativ till den bankkultur som är helt dominerande i dag och som många är missnöjda med.

Viktigt är då förstås att fler bankkunder använder de alternativ som finns i dag. Även från politiskt håll kan man göra mycket för att främja en bredare framväxt av bankverksamheter.
Bland annat kan man med olika regelverk skilja på internationella affärsbanker och små lokala eller nischade banker. Man kan också se till att säkra mindre bankers tillgång till system och infrastruktur.
Det duger inte att bara klaga på storbankerna. Det gäller för både bankkunder och politiker att agera så att vi får en större mångfald av alternativ, och gradvis en ny bankkultur.

Annika Laurén
VD Ekobanken

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten