Ledare

Högerregeringen filibustrar

Publicerad 19 september 2012

Ledare. Jag blev riktigt uppretad, ja rent av arg när jag fick beskedet att regeringen gett Socialförsäkringsutredningen tilläggsdirektiv och förlängd utredningstid. Det är inte rimligt att skjuta hela utredningens resultat till i början av 2015. Dagens försäkringssystem håller inte måttet. Människor hamnar i kläm. Något måste göras nu.

Förlängd utredningstid är heller inget som utredningen har begärt utan det är helt och hållet ett regeringsinitiativ. Även om utredningens sekreterare i somras i media uttryckte att det kunde finnas behov av mer tid så var det inget som utredningen ställde sig bakom.

Utredningen har nu fått ett utvidgat uppdrag som avser arbetslöshetsförsäkringen och de ersättningar som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program – aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Utredningen ska enligt det nya regeringsbeslutet redovisa arbetet i sin helhet senast den 31 januari 2015.

Ledarsidan skrev den 31 augusti under rubriken ”Otålig väntan på utredningens resultat” om hur utredningens huvudsekreteraren Irene Wennemo uttryckt offentligt att det kunde finnas behov av mer tid för utredningens arbete, helst till efter valet 2014. ”Tack och lov har dock ingen formell framställan från utredningen gjorts om förlängning av utredningstiden” skrev ledarsidan då.

Socialdemokraterna motsatte sig förlängd utredningstid. Tomas Eneroth (S) i socialförsäkringsutredningen menade att det är bättre att ta tag i de verkliga problem som finns än att begära förlängd tid. Han sa då till ledarsidan att ”tidspress kan vara bra i bland och problemen i sjukförsäkringen är akuta”.

Nu skjuter regeringen ändå frågorna om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna till efter nästa val. Det är klart att de inte vill ha dessa för dem så besvärliga frågorna i valrörelsen. Då är det betydligt enklare att säga att det sitter en utredning.

Dessutom tar regeringen tillfället i akt att genom tilläggsdirektiv till utredningen försöka komma undan riksdagsbeslut.

Till exempel så har redan en riksdagsmajoritet beslutat att regeringen ska återkomma med förslag om arbetslöshetsförsäkring för förtroendevalda. Frågan har utretts grundligt, först av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som redovisade sina slutsatser hösten 2009, sen av en särskild utredare som i juni 2011 överlämnade betänkandet ”Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda” (SOU 2011:54).

Men nu ska högerregeringen återigen utreda detta genom ett tilläggsdirektiv till sittande Socialförsäkringsutredning. Kommittén får i uppdrag att utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas står det i tilläggsdirektivet.

Man tar sig för pannan! Snacka om kvalificerat filibuster, det vill säga fördröjningstaktik.

Genom sitt partipolitiska ”taktiska” agerande så offrar högerregeringen tusentals människor som hamnat i kläm i system som inte fungerar. Dessutom är det högst odemokratiskt att gömma undan dessa viktiga frågor till efter valet. Svenska folket måste få säga sitt om vilket system de vill ha.

Om stötestenen är frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring så lämna den där hän. Det viktiga är faktiskt att lösa problemen i dagens försäkring. Det finns inga skäl att vänta med att förändra en havererad sjukförsäkring!

Åsikter

Texten är en ledare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.

Totalt 69 kommentarer (Det går inte längre att kommentera på den här artikeln)

 • Bertil Lundin 21 september 2012

  @Mr Sound 5
  En sista kommentar; Sverige har haft en 'enorm' offentlig sektor i decennier. Kan det vara så att den här nedåtgående spiralen är väldigt långsam?

 • Bertil Lundin 21 september 2012

  @Mr Sound 4
  Dock finns det verkligen ett riktigt problem här – det handlar om vårdkostnader. Komparativ sett ökar vårdpersonalens löner gentemot industriarbetares ökande produktivitet. Vården har svårt att öka sin produktivitet med mindre att man minskar på kvalité, vårdsäkerhet och arbetsbelastning. Att privata företag sänker kostnaderna handlar huvudsakligen om detta – vilket i förlängningen innebär att även den offentliga vården följer efter.

  Så skatterna behöver inte ökas på grund av att man har fler offentligt anställda – utan även för att man har lika många som tidigare.

  • Mr Sound 24 september 2012

   Men hur går den ekvationen ihop, fler som ska ta del av den offentliga sektorns tjänster men lika många anställda? Och inte några skattehöjningar?

 • Bertil Lundin 21 september 2012

  @Mr Sound 3

  Hur stor ett lands offentlig sektor blir hänger intimt ihop med vilka samhällsområden man tycker är viktiga att alla tar del av. Att den inte kan bli större än vad samhället orkar finansiera är uppenbart. Men att vi har ett högre skattetryck nu är knappast helt oomtvistat, då vi i övre medelklass har mer konsumtionsutrymme realt sett än de senaste 50 åren. Statistik går att vinkla hur man vill – se istället i den egna plånboken. Och nej, det här började inte 2006.

  • Mr Sound 24 september 2012

   Hur menar du att konsumtionsutrymmet är kopplat till skattetrycket? För skattetrycket ökade med expansionen av den offentliga sektorn i början på 70-talet. Så, det höga skattetrycket vi har är just för storleken på vår offentlig sektor. Kommer skatterna att öka eller minska med färre i arbete?

 • Bertil Lundin 21 september 2012

  @Mr Sound 2

  För medborgarna, lika väl som statskassan, är det betydelselöst om man betalar för samhällsviktiga tjänster med skatt, avgifter eller kontant. Det gäller vägar, sjukvård eller något annat. Fördelen med offentligt finansierade tjänster är att de är lättare att fördela efter behov. Om man nu tycker att det är något som är viktigt.

  • Mr Sound 24 september 2012

   Tycker denna är intressant: http://www.nek.lu.se/NEKAHA/%C3%96verskottsb%C3%B6rdan%20av%20beskattning.pdf

   ”Anledningen till att det spelar roll är att när staten tillhandahåller varor och tjänster som
   finansieras genom skatter så snedvrids vår konsumtion – vi gör helt enkelt andra val än
   de vi hade gjort om vi inte beskattats. Denna snedvridning, eller felanvändning av
   resurser, innebär att det finns en extra kostnad associerad med att tillhandahålla
   skattefinansierade varor och tjänster.”

 • Mr Sound 21 september 2012

  @ Bertil Lundin: Nu var det inte tjänster inom offentliga utan att den generera mycket lite nya pengar till statskassan, eftersom offentliganställdas löner består av skattepengar, som de sedan skattar på, och så roterar pengarna runt och urtvättas. LKAB är inte ett bra exempel då det knappast är skattebetalarna som betalar lönerna. Vi behöver privata sektorn, då menar jag inte den skattesubventionerade delen, dvs privata vårdgivare, skola även om dessa är mer kostnadseffektiv.

  • Bertil Lundin 21 september 2012

   @Mr Sound 1

   Det är nog väldigt få som hävdar att privata näringslivet inte behövs. Eller för den delen att det är problemfritt med en ohämmad tillväxt i den offentliga sektor, liksom i den del av befolkningen som inte arbetar. Det jag försökte förklara är att jag anser att den statistik Du tidigare hänvisade till har uppenbara brister.

   Så igen: Procentuell fördelning är irrelevant, det viktiga är att landet har råd!

   • Mr Sound 24 september 2012

    Helt fel, för att offentliga sektorn ska kunna producera tjänsterna så krävs alltså att det kommer in pengar i form av skatt. Alla som arbetar betalar inkomstskatt, som tillsammans med skatterna från företagen är de största skatteintäkterna för staten, tror du verkligen att fördelningen inte spelar någon roll? Om den offentliga sektorn ska kunna erbjuda vård, skola, omsorg samt annan välfärd så är det viktigt att företagen går bra. Utan konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som gör vinst och betalar löner, är det omöjligt att få in de skatter som behövs för den offentliga sektorn.

  • Mr Sound 21 september 2012

   Lägg där till att det skattetryck vi har är ju för att bla finansiera den offentliga sektorn, och med en ökad befolkning och fler anställda i offentlig måste också skatterna gradvis måste höjas. För om man verkligen tror att en enorm offentlig sektor innebär ett välmående land även på sikt så har en nedåtgående spiral skapats.

   • Olov A 21 september 2012

    Bra och korrekt analys. Tyder på insikt och gott omdöme.

 • Mr Sound 20 september 2012

  @ Bertil Lundin: Samtidigt kommer denna produktivitetsutveckling och rationaliseringar inom bla vår industri leda till att det behövs allt färre arbetstagare framöver. För ökad produktivitet ger väll samtidigt ökad arbetslöshet? Det plus att vår befolkning ökar mer och mer är det jag anser kommer att leda till stora problem i framtiden. Denna lögn från politiker om befolkningstillväxt för att rädda välfärden kommer att leda till minskad välfärd.

  • Mr Sound 20 september 2012

   För om vi leker med tanken att befolkningen minskar så skulle det innebära att resurserna per individ ökar och det blir mer jobbmöjligheter för befolkningen. Så ökad produktivitet, bättre nyttjande av resurserna och en naturlig befolkningsutveckling leder till ökat välstånd. Sen håller jag inte med dig om ”förhållandet privat-offentligt anställda” då man måste se det ur ett långsiktigt perspektiv. Offentlig sektor genererar inga pengar i sig själv. Har man en för stor andel som jobbar offentligt, så kommer det att generera mycket lite nya pengar till statskassan.

   • Bertil Lundin 20 september 2012

    @Mr Sound. 2
    Jag finner det märkligt att indirekt påstå att offentlig sektor inte producerar något som landet behöver. Tjänster som är viktiga för samhället förvandlas inte från tärande till närande bara för att man byter arbetsgivare. Om man betalar för dessa tjänster via skatten eller till ett riskkapitalbolag har knappast någon betydelse i just detta sammanhang.
    Frågan är även hur man värderar vinstgivande offentligt ägda företag, genererar inte LKAB pengar?
    Det är också tveksamt att en minskande befolkning verkligen är något positivt från ekonomisk synvinkel.

   • Bertil Lundin 20 september 2012

    @Mr Sound. 1
    Hur bra en ekonomi fungerar handlar nog inte egentligen om hur stor andel av befolkningen som arbetar i privata näringslivet. Det viktiga är hur lönsamt det är och hur vinsterna fördelas och används. Det är klart att det finns ett samband mellan hur och var befolkningen arbetar, men det är rätt poänglöst att jämföra med 1950-talet. Det var en annan tid.
    Att det kommer att bli olika problem att lösa med en allt större del av befolkningen som inte arbetar är rätt självklart, men i min mening handlar det huvudsakligen om andra frågor än förhållandet privat och offentliganställda.

 • Olov A 20 september 2012

  Fakta: Borgerliga regeringar i Europa = Stakra statsfinanser (underlag för välfärd). Vänsterregeringar i Europa = Svaga/dåliga statsfinanser (inget underlag för välfärd).

  • Bertil Lundin 20 september 2012

   @Olov A. 2

   I Sverige har det inte heller särskilt vettig tillämpning då borgerliga regeringar har hamnat rejält på minus – mycket genom otur med konjunkturer. Beror det på borgerlige politik?

  • Bertil Lundin 20 september 2012

   @Olov A. 1

   Läste Du min tidigare kommentar? Om Grekland? För att göra det lika enkelt som Du skriver. Fakta: 2004-2007 Kostas Karamanlis Ny Demokrati Liberalkonservativa = borgerligt parti = Väldigt usla statsfinanser = Mycket sämre välfärd i Grekland. Hur blev det exemplet?

   Den typen av 'resonemang' leder ingenstans, utan påminner mest om pajkastning. Att påstå att höger eller vänsterideologi är den huvudsakliga, eller enda, orsaken till hur välskötta ett lands statsfinanser är blir bara fel. För övrigt är det väldigt stor skillnad på vad vänster och höger innebär, även inom Europa.

 • Fredrik 20 september 2012

  @Bertil
  Helt rätt, man röstar på ett parti och inte ett block och både C och V har stött S genom åren. Dock utan krav på ministerposter. Så är inte fallet nu. MP och V har sådana krav och S lyser med sin frånvaro i frågan.

  Jag tror säkert att det finns C-väljare som röstar på MP därför att C är med i alliansen och att man inte gillar M, men det finns också S-väljare som skulle välja något annat om S lierade sig med V, förstår du min tanke. Denna info ska komma FÖRE valet, inte EFTER då folket inte har en chans att korrigera. Oavsett utgång i valet då, har mitt fulla stöd.

  • S-O S 20 september 2012

   Fredrik, Jag tror att, detta med allianser kommer att ge sig självt. När de små partierna fattar att i en allians så finns stora risker att man kan tyna bort, se på KD o C.
   Dessutom så minska landets politiska perspektiv eftersom att vi MP:are kan inte säga riktigt vad vi vill o anser för då kanske vi stöter oss med våra allierade.
   Så därför kommer detta med alianser att sjävdö vilket jag tycker är bra.
   Vad som skulle kunna göras är ett tvåvalsystem. De två som fick mest röster får ställa upp i ett väl till o på det viset får vi en mera handlingskrafti regerin som kan göra det den sagt att den

   • Bertil Lundin 21 september 2012

    @Fredrik 2

    Du får naturligtvis ha Din åsikt om vad de olika partierna ska göra och inte, men det känns som att det Du är ute efter är att skrämmas med kommunister. Rätta mig gärna om jag har fel.

   • Bertil Lundin 21 september 2012

    @Fredrik 1

    Partierna kanske borde ange favvolistor där de rankar vilka andra partier de kan tänka sig att regera ihop med. Fast då blir det antagligen svårare att bilda regeringsdugliga koalitioner - T.ex. en SAP - M-regering för att sköta landet i en kris blir då ett väljarsvek. Förhandlingar efter val med oklara valresultat blir ännu svårare, vilket leder till svagare regeringar.

   • Fredrik 21 september 2012

    S-O S: Det är fortfarande inte svar på min ursprungsfråga. Kommer S eller vill S berätta INNAN valet vilka de vill regera med?

    "Tvåstegsval" är en modell, visst men nu har vi denna modell och eftersom vi är "Landet lagom" så kommer vi förmodligen också ha denna modell "for ever", men hur som helst. ALLA vet att S klarar inte en regeringsbildning själva utan behöver hjälp och HUR ska denna hjälp se ut? Det är min fråga. Vilka eftergifter är S villiga att göra? Är de villiga att ge V och MP ministerposter? Dessa är frågor som jag anser att väljarna har rätt till FÖRE valet.

  • Bertil Lundin 20 september 2012

   @Fredrik. 2.

   De mindre partier som ingår i valallianser tycks få tumma mycket på sina åsikter och möjligen riskerar de att helt enkelt försvinna. Det skulle i förlängningen kunna leda till ett politisk system med få eller två partier. I sådan system tenderar färre att rösta då ingen egentligen företräder dem. Min mening är att det inte gynnar oss som väljare eller medborgare.

  • Bertil Lundin 20 september 2012

   @Fredrik. 1

   Jag vet inte hur Du tänker nu. Centerpartiet, eller Bondeförbundet som det fortfarande hette då, har suttit i regering med Socialdemokraterna. I sex år och utan någon inledande gemensam valplattform.

   Oavsett det tycker jag helt ärligt att det är en dålig idé att binda sig till allianser som kanske inte kommer att fungera effektivt om valet slutar på ett oväntat sätt. Handlar inte politik om visioner och vilja? Att väljarna ska kunna hitta ett parti som de tycker är värt att rösta på?

 • Mr Sound 19 september 2012

  @ Bertil Lundin: Det hela var egentligen ett svar till S-O S hur ett försäkringssystem kan vara uppbyggt, i stort kan man väl säga att det är mer eller mindre exakt samma system som i Sverige, förutom att i stället för att betala sjukvården via skatten (som givetvis måste öka ju fler vi bli och färre som jobbar) så betalar du sjukvården via ett separat inbetalningskort. Även om du skulle vara uteliggare så hamnar du inte utanför. Vad jag menade med jobben var denna - http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/Maj/Ingen-tillvaxt-av-privata-jobb-sedan-1950/

  • Mr Sound 19 september 2012

   Titta sen på ” Tillväxt av arbetstillfällen i privat och offentlig sektor” och befolkningskurvan så kan man ana en viss oro inför framtiden.

   • Bertil Lundin 20 september 2012

    Tack för svaret. Det vore mindre alarmistiskt att se på antalet arbetstimmar - Näringslivet har genomfört omfattande rationaliseringar och utflyttningar under perioden. Man har heller inte sett till egenföretagare, en grupp som ligger relativt stilla sedan 1970-talet. Jag menar att det är vettigare att se till total produktivitet om man ska göra den här typen av historiska jämförelser. Det finns onekligen problem med att en allt större andel av befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Frågan är så klart hur man bäst löser den frågan, egentligen inte förhållandet privat-offentligt anställda.

 • Elof 19 september 2012

  Med högerregeringens budgetförslag om sänkt skatt för pensionärer får jag 50 kronor mer i månaden, så nu djävlar ska jag festa. En gång i månaden ska jag gå till Mac Donalds och köpa en 90-grams ostburgare med senap, rostad lök och sallad med ett glas kranvatten till. Så tack för maten staten.

 • S-O S 19 september 2012

  Olov A, Ok, så praktiskt, men USA då?

  • Mr Sound 19 september 2012

   Du är då rolig, så fort din verklighet rubbas så kastar du snabbt fram en ny. Du kanske ska svara på frågorna som du får tillbaka, vilka länder har störst problem i Europa och vad har dom för politiskt styre? Att dra upp USA är knappast relevant.

   • S-O S 19 september 2012

    Vems verklighet är rubbad Mr Sound?
    Tror du att bara för att den grekiska regeringen kallas för en S regering så har den för en liknande politik som en Svensk regering skulle gjort? Är du naiv eller?
    Även en Svensk S regering kan föra en borgerlig politik, se bara på Sveriges S regering under 90-talet.
    O varför skulle inte USA vara relevant? USA är ju drömlandet för samtliga nyliberaler o högerfolk.
    Om nu det vore så enkelt som du tror, varför har vi fyra olika borgerliga partier? Är inte all boregrilg politik likadan över allt? Samma här som där? Lika i alla länder, eller?

  • S-O S 19 september 2012

   Olov A,
   Har du tänkt på en sak, när vi i framtiden skall beskriva den perioden vi har just nu. Kan vi då säga att...ja Sverige leddes av det "nya Arbetarpartiet".
   Vilka signaler kommer du att tänka på vid en sådan beskrivning av M?
   Tror du att det sk socialistiska partiet i tex Grekland, har drivit en liknande politik som S före 1980 drev?
   Är det Svenska S i dag detsamma som det var på 70-talet?
   Bedriver S i England samma eller liknande politik som i Sverige?
   Se istället på vad som har hänt i de olika länderna, o tänk på vad typ av politik dom bedrivit

 • Olov A 19 september 2012

  Lena och alla andra enögda. Öppna båda ögonen. Sverige har Europas starkaste finanser och står fast när det stormar. Hade vi haft en vänsterregering hade vi spelat i samma division som Grekland.

  • S-O S 19 september 2012

   Olov A, så du anser det, men ett Europa styrt av högerfolk o som befinner sig i kris, hur många arbetslösa finns i Europa?
   USA, det förlovade landet som endast har ett allternativ rent politiskt, på ruinens brant. Vem styr världen? Jo, kommunist Kina, alla vill vara deras vän just nu.
   Dessutom så var samtliga tämligen överrens om att det god finansläget 06 berodde på Persson o hans S regering.
   Högern o framförallt, nyliberalerna vill inte ha några regler för någonting, det innebär sådana här ekonomiska upps and downs.
   Om samhället tillåts styra mer blir läget stabilare.

   • Bertil Lundin 19 september 2012

    @Olov A - Jag vet inte riktigt vilka fakta Du tänker på nu: "Alla länder i sydeuropa som har problem (svåra problem) har haft vänsterregeringar?" Jo de flesta länder har någon gång haft vänsterregeringar. Men Greklands borgerliga regering 2004-2007, anses rätt allmänt ha skapat/förvärrat krisen genom vildsint korruption, överspenderade och lögner inför väljare och EU. Har inte Grekland de i särklass svåraste problemen? Utveckla gärna.

   • Olov A 19 september 2012

    Det är bara att titta på fakta. Alla länder i sydeuropa som har problem (svåra problem) har haft vänsterregeringar samtidigt som vi nordeuropa har haft borgerliga regeringar. Vilka har A+++++ och vilka har underkänt C-----. Det var en lätt fråga.

 • Lena 19 september 2012

  Ola, filibuster förklaras ju i texten.

 • Bertil Lundin 19 september 2012

  Det är inte alls konstigt att Regeringen agerar på det här viset. Det handlar om grundläggande ideologi och själva basen i arbetslinjen. Menar man att näringslivet och därmed landet bara kan fungera om socialförsäkringssystemet är dåligt blir det fullt logiskt. Att man skjuter upp utredningsresultat och beslut till efter valet är lika självklart - Man vet att det här är åtgärder som har bristande stöd bland väljarna. Sen sänker man skatterna så att vi i den rikare tredjedelen kan åka till Thailand. Om det är empatilöst vanvett eller ekonomisk nödvändighet handlar naturligtvis om människosyn.

 • Carl-Magnus Glas 19 september 2012

  Som S-O S skriver har ju alliansen alla möjligheter att visa vilket bättre alternativ de är än S är genom att betala tillbaka dessa pengar. 6 år har de ju haft på sig. Men vad gör de , inget annat än bedriver opposition mot tidigare S-regering ? Alliansen är så handlingsförlamad.

 • S-O S 19 september 2012

  Ok mats, så om då Alliansen ville framstå som så mycket bättre kunde dom börja betala tillbaka med orden...."titta, vi är MYCKET bättre än socialdemokraterna"....men i stället så gör dom nada men vill ÄNDÅ hävda att dom är det bästa för Sverige.
  Men, visst är det väl åt hell att dessa AP pengar bara försvann in i stadsbudgeten.
  Som vänstersympatisör så kan man säga att det blir lätt så när politiken vrids allt för långt åt höger. Har svårt att tänka mig Erlander göra nåt liknande, Inte Palme heller, men resten....

  • mats 19 september 2012

   Att fyra gånger sänka skatten för en grupp som drabbats av försämringar är nog inte "nada", S-O S. Att döma av antalet inlägg här så verkar dessa skattesänkningar vara något som antingen kommer att "sänka hela välfärdsstaten Sverige", eller så är de så ringa i sin karaktär att man bara är hånfull över dem. Inte ens du, S-O S, anser nog att skattesänkningarna för pensionärerna är "nada", att döma av den mängd åsikter som du haft om dem.

   • S-O S 19 september 2012

    Forts.....
    Du o ett antal fler blir alldeles till er i trasorna o skriker förtjust över vilken fantastisk regering vi har, gode gud, vi har fått en skattesänkning....samtidigt som vissa TVINGAS leva på 4500kr/mån.
    Ni tjatar om bidrag, de "bidrag" som utgår till de som anordnar plats åt alla FAS3:are då? Är inte det ett bidgar så säg?
    Sjuka som sätts på pottkanten, det finns hur många berättelser som helst där människor beskriver sin hopplösa situation, men ni rycker på axlarna o ser fram emot nästa skattesänkning.
    mats...fy fan säger jag bara, om hur ni har förstör vårat samhälle...

   • S-O S 19 september 2012

    mats, så talar den samvetslöse, den som totalt struntar i de sjuka o arbetslösa som slavar i FAS3.
    Jag har sagt det förr o jag säger det igen, jag skulle inte protistera om en framtida regering höjde skatten om jag VISSTE att pengarna gick till dom som verkligen behövde dom.
    Ta detta med att säkna bolagsskatten, vilket vansinne. läs... http://www.etc.se/blogg/andees-borgs-nya-bankstod....o begrunda.
    Så här är det, man matar oss med lite smulor lite då o då, medans de redan snorförmögna hämtar hem hela potten.

 • Ola 19 september 2012

  De kallar sig tredje statsmakten (media alltså) då borde man kräva att språket ska vara vara vårdat, enkelt och begripligt, 11 § 3 st. Språklag (2009:600). Vem fan vet vad "filibustrar" betyder?

  • S-O S 19 september 2012

   Filibuster är en politisk term som betecknar en fördröjningstaktik av beslutsprocessen inom en beslutande församling

   • Ola 19 september 2012

    Klart jag visste vad "Filibuster" betyder. Tänkte mer på vanliga dödliga medborgare:) Alla är inte upplysta som du och jag :)

 • MIGAS 19 september 2012

  Undrar bara lite över vars alla rättvisetänkare fanns när Göran Persson lade beslag på alla våra pensions-pengar. Och gjorde så att jag som jobbat i hela mitt vuxna liv kan få en pension på ca 11000 kr före skatt om jag orkar jobba till den dag jag blir 65.Orkar jag inte det så lär jag väl inte bara få svälta,utan rent av svälta ihjäl

  • S-O S 19 september 2012

   Många av er borgare vill hela tiden få det till att det var Göran Persson i egen hög person som såg till att slarva bort pensionspengarna, men riktigt så är det inte.
   Det var en enig riksdag som tog beslutet. Det innebär att SAMTLIGA POLITISKA PARTIER VAR MED I BESLUTET.
   Sen blr det i sak inte bättre föe det, men rätta skall vara rätt, det var inget enmans verk, det hande han inte fått majoritet till.

   • mats 19 september 2012

    S-O S
    Det var Göran Persson, och ingen annan, som högtidligt lovade att dessa lån från AP-fonderna skulle betalas tillbaka "krona för krona". Det var ett löfte som han upprepade flera gånger, med hela det socialdemokratiska partiet bakom sig.
    Det är detta löfte som socialdemokraterna totalt misslyckats att leva upp till. Det är detta löfte som ingen socialdemokratisk ledare velat kännas vid och än mindre velat ta ansvar för (särskilt inte nu när man med glädje lägger allt ansvar på dagens alliansregering). Det är ansvaret för detta löfte som ligger på Göran Persson och socialdemokraterna.

 • Tommy Funebo (@TommyFunebo) 19 september 2012

  Dagens försäkringssystem är snarare dagens bidragssystem, men det fungerar inte. Hela klabbet bör naturligtvis lyftas bort från det allmänna och ersättas av riktiga försäkringar - som riktiga människor själva tecknar, många gånger säkerligen genom sina fack.

  • S-O S 19 september 2012

   Tommy Funebo, sitter du på fullt allvar å menar att vi skall införa privata försäkringar i stället för det socialförsäkringssystem vi har i dag?
   Hur skulle det gå till?
   Vad skulle en sådan försäkring kosta per person?

   • Bertil Lundin 19 september 2012

    @Mr Sound

    2 saker. Dels förstår jag inte riktigt skillnaden mellan en obligatorisk privat försäkring där samhället täcker upp för svaga grupper, och en skatt som bekostar det hela. Eller kommer man få olika bra vård?

    Dels har antalet arbetstimmar ökat påtagligt från 50-talet. Även produktiviteten. Dikesgrävning kräver färre personer och timmar idag. Eller menar Du något annat?

   • Mr Sound 19 september 2012

    I Schweiz har man lagstadgat att man måste köpa sin egen försäkring, men man betalar max 8% av sin inkomst och staten går in med resten, kan vara ett alternativ. Hur som helst så kommer dagens system rasa när allt färre jobbar, bara att titta på trenderna. Ingen nytt jobb netto i privata sektorn sedan 50-talet, det om något måste ha missats av politikerna när dom skriker om att vi ska bli fler för att rädda välfärden...

 • S-O S 19 september 2012

  Eftersom stora delar av socialförsäkringen är skapad av sittande regering så får man väl tolka deras betende som att dom innerst inne är jättenöjda med sitt system.
  Använd det mot dom, upplys folket om hur det ser ut o vem/vilka som skapat detta vansinne.

 • Staffan Dahlberg 19 september 2012

  Inkompetent minoritetsregering som inte har folkets väl för ögonen utan kapitalets kolportörer att gynna..

 • Fredrik 19 september 2012

  "Svenska folket måste få säga sitt om vilket system de vill ha"? Är det månne så att detta är ett extremt viktigt budskap från S-sidan så undrar jag om detta håller i alla politiska områden eller bara kring detta med Socialförsäkringsutredningen?

  Om det är alla områden så skulle jag vilja veta hur S har tänkt sig en eventuell valvinst 2014. Hur har man tänkt bilda regering och kommer det att erbjudas ministerposter till MP och V? Vilka poster?

  Svenska folket har väl ändå rätt att få veta detta innan valet så att man kan bestämma sig för vem man ska rösta på, eller hur?

  • S-O S 19 september 2012

   Fredrik, jag förstår att du syftar på V, o du måste försöka att komma över din kommunistskräck på nåt sätt, det är det enda jag kan säga....tyvärr.

   • Fredrik 21 september 2012

    S-O S: Alla borde ha kommunistskräck, för det är ett vedervärdigt styrelsesätt S-O S.

    Jag syftar på S, inte V eller MP. Mitt syfte är hela tiden S och VAD de kan tänka sig göra. Kom igen nu S-O S, du är väl ändå realist? Och verkligheten säger att det inte blir egen majoritet i valet 2014, så vilka ska S regera med? Denna fråga måste Löfvén redan ha funderat på, om inte så är han en dålig ledare. Och det är denna fråga som jag menar väljarna måste få veta INNAN valet. I grunden har denna fråga inget med V/MP att göra utan vad vill S. Inte komma sedan och säga: Öh, nu blev det så här...Öh...

   • S-O S 19 september 2012

    Fredrik,, du nämner SD om ett parti som ingen vill veta av, men lek med tanken, efter valet 2014 som kan M komma i regeringsställning om dom går ihop med SD, vad tror du skulle hända?
    Den tankeleken anser jag vara betydligt mycket värre, för tänk på att KD riskerar ramla ur, likaså C, så visst vore det kittlande att gå ihop med SD, det är ju trots allt pertier ute på högerkanten.
    Sen vill jag veta vad V gjort som får dig att svettas som du gör över detta partiet?
    Jag svettas nog mer över andra partier, tex SD.

   • Fredrik 20 september 2012

    S-O S: Trots att du inte svarar på min fråga så svarar jag på dina. M har, precis som alla andra partier, sagt att samarbete med SD ska inte komma på fråga. Klart?

    Så varför du svettas över SD vet jag inte, är du rädd att S ska samarbeta med dem? När det gäller V är det en annan sak, det är ett maskerat parti med en agenda som inte tar hänsyn till svensk ekonomi som har fäste i någon som helst verklighet. Den samhörighet som V har till andra länder som fullständigt står i motsats till det sätt vi lever våra liv är också oroväckande och detta framhålls som "humanism" vilket är skrämmande.

   • Olov A 20 september 2012

    Bra och vederhäftig analys av Fredrik.

   • Mr Sound 19 september 2012

    Skulle vara en bra kombo, lägre skatter, ekonomisk invandring, förhoppningsvis mindre kriminalitet, högre levnadsstandard på sikt samt högre ersättningar i trygghetssystemen. V bygger sin politik enbart på orättvisor utan att koppla in det ekonomiska och dom samhällseffekter deras politik medför. Därför är V ett parti som får dom flesta med ekonomisk bildning rysningar.

   • SVENSSON 19 september 2012

    "Ja Sverigedemokraternas sympatisörer är många och befolkar kommentarsfälten. De är nu så många att det känns som om Sd är den enda politiska rörelse som verkar besitta någon sorts politisk lidelse just nu."

  • S-O S 19 september 2012

   Fredrik, har du någon som hellst aning om hur viktigt denna utredning är? Utredningen kom till för att dagens system inte är tillräckligt, en majoritet såg till att regeringen MÅSTE ta tag i saken o göra nåt åt den, då kommer du dragandes med borgerlig valretorik o den gamla sagan lyser igenom, passa er för ryssen/kommunismen.
   Du, tyvärr, du har missat hela poängen i dag

   • Bertil Lundin 19 september 2012

    @Fredrik
    Visst kan partier inför ett val presentera valplattformar tillsammans med andra partier. Det ändrar dock inte det faktum att vi i Sverige inte röstar på två block, utan på separata partier. Det betyder att valresultat kan stjälpa politikers vackra planer. Det viktiga är trots allt att landet har fungerande regeringar. Eller, lite skämtsamt, ska folk rösta om till det att de röstat rätt? Sen är det värt att påpeka att dels finns det inga grundlagsmässiga krav på det här området. Dels har Vänstern och Centern fungerat som stödpartier för S tidigare. Det tycks ha fungerat då.

   • Fredrik 19 september 2012

    S-O S: Jag anser att oavsett vilket parti det än gäller så har folket rätten att få veta VEM ska detta parti regera med. Inom alliansen så råder det ingen som helst tvivel, detsamma gäller SD eftersom ingen vill regera med dom, men inom det rödgröna blocket så är det INGEN som vågar tala om för allmänheten hur de tänker. Varför? Jag är realist och då förstår jag och alla andra att S kommer aldrig att nå 50,1 % och egen majoritet i valet, så vem ska de regera med? Att komma EFTER valet och säga: NU ska vi regera tillsammans med X, det är fel. LS kräver öppna kort, det ska gälla allt och alla!

   • Fredrik 19 september 2012

    S-O S: Chockerande att du kommer till undsättning! Men, jag kan inte undgå att se att INGEN svarat på min fråga. Jag ifrågasätter inte graden av hur viktig denna utredning är, jag ifrågasätter inte heller Sveriges historia kring socialförsäkringen. INGENSTANS i mitt inlägg finns något sådant belägg.

    Dock anser jag att OM man kritiserar någon/något så bör man åtminstone kunna svara upp till den kritiken själv och LS menar att folket MÅSTE få säga sitt, vilket är helt rätt. I denna fråga MEN också i ANDRA frågor, som t ex VEM ska S regera med. Svara på den frågan S-O S, om du kan.

&quotSnälla Moderaterna, Sverige är större än Stockholm"

"Snälla Moderaterna, Sverige är större än Stockholm"

Ledare. ”Regeringens vårbudget är direkt Stockholmsfientlig. Under mandatperioden har…

Vilken blir nästa neddragning, Vattenfall?

Vilken blir nästa neddragning, Vattenfall?

Ledare. Efter Vattenfalls neddragning i Storuman, vilken blir nästa neddragning? Och…

&quotUndernäringen bland äldre är en skam"

"Undernäringen bland äldre är en skam"

Ledare. 40000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Ytterligare mer än 100 000…

Helén Pettersson: &quotS-kongressen präglades av värme"

Helén Pettersson: "S-kongressen präglades av värme"

Ledare. Riksdagskrönika
Veckan före påsk hade vi vår socialdemokratiska partikongress i…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.