Detta är en ledartext publicerad i Folkbladet. På ledarplats framförs socialdemokratiska värderingar. Ledarskribenten svarar för åsikter i artikeln.

Högerregeringen filibustrar

Ledare.
Jag blev riktigt uppretad, ja rent av arg när jag fick beskedet att regeringen gett Socialförsäkringsutredningen tilläggsdirektiv och förlängd utredningstid. Det är inte rimligt att skjuta hela utredningens resultat till i början av 2015. Dagens försäkringssystem håller inte måttet. Människor hamnar i kläm. Något måste göras nu.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 19 september 2012 kl. 02:00

Förlängd utredningstid är heller inget som utredningen har begärt utan det är helt och hållet ett regeringsinitiativ. Även om utredningens sekreterare i somras i media uttryckte att det kunde finnas behov av mer tid så var det inget som utredningen ställde sig bakom.

Utredningen har nu fått ett utvidgat uppdrag som avser arbetslöshetsförsäkringen och de ersättningar som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program - aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Utredningen ska enligt det nya regeringsbeslutet redovisa arbetet i sin helhet senast den 31 januari 2015.

Ledarsidan skrev den 31 augusti under rubriken "Otålig väntan på utredningens resultat" om hur utredningens huvudsekreteraren Irene Wennemo uttryckt offentligt att det kunde finnas behov av mer tid för utredningens arbete, helst till efter valet 2014. "Tack och lov har dock ingen formell framställan från utredningen gjorts om förlängning av utredningstiden" skrev ledarsidan då.

Socialdemokraterna motsatte sig förlängd utredningstid. Tomas Eneroth (S) i socialförsäkringsutredningen menade att det är bättre att ta tag i de verkliga problem som finns än att begära förlängd tid. Han sa då till ledarsidan att "tidspress kan vara bra i bland och problemen i sjukförsäkringen är akuta".

Nu skjuter regeringen ändå frågorna om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna till efter nästa val. Det är klart att de inte vill ha dessa för dem så besvärliga frågorna i valrörelsen. Då är det betydligt enklare att säga att det sitter en utredning.

Dessutom tar regeringen tillfället i akt att genom tilläggsdirektiv till utredningen försöka komma undan riksdagsbeslut.

Till exempel så har redan en riksdagsmajoritet beslutat att regeringen ska återkomma med förslag om arbetslöshetsförsäkring för förtroendevalda. Frågan har utretts grundligt, först av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som redovisade sina slutsatser hösten 2009, sen av en särskild utredare som i juni 2011 överlämnade betänkandet "Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda" (SOU 2011:54).

Men nu ska högerregeringen återigen utreda detta genom ett tilläggsdirektiv till sittande Socialförsäkringsutredning. Kommittén får i uppdrag att utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas står det i tilläggsdirektivet.

Man tar sig för pannan! Snacka om kvalificerat filibuster, det vill säga fördröjningstaktik.

Genom sitt partipolitiska "taktiska" agerande så offrar högerregeringen tusentals människor som hamnat i kläm i system som inte fungerar. Dessutom är det högst odemokratiskt att gömma undan dessa viktiga frågor till efter valet. Svenska folket måste få säga sitt om vilket system de vill ha.

Om stötestenen är frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring så lämna den där hän. Det viktiga är faktiskt att lösa problemen i dagens försäkring. Det finns inga skäl att vänta med att förändra en havererad sjukförsäkring!

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten