Justitiekansler Anna Skarhed betonar vikten av transparens.
TT

”Meddelarfriheten är en garant för öppenhet”

Nyheter.
Många offentligt anställda vågar inte att prata med medier. Samtidigt har riksdagen beslutat att fler i samhället ska omfattas av meddelarfriheten.
Den 1 juli i år börjar en ny lag att gälla som ger privatanställda inom vissa offentligt finansierade verksamheter meddelarskydd.
Adam Öhman
Uppdaterad 19 maj kl. 10:12

– Meddelarfriheten är en garant för öppenheten och möjligheten att se och komma till rätta med felaktigheter. Medier är en viktig aktör som kan belysa problem, vilket är av stor vikt för vår demokrati, säger justitiekansler Anna Skarhed.

De anställda på Migrationsverket i Umeå som inte vill uttala sig i Folkbladet trots försäkran om anonymitet är långt ifrån ensamma.

Har straffats

Undersökningsföretaget Ipsos presenterade år 2015 en granskning, som bolaget hade gjort på uppdrag av Sveriges Radio och Mittmedia inom ramen för satsningen #tystnaden.

Undersökningen visade att fyra av tio inom offentlig sektor i Västernorrland inte vågade att vända sig till medier för att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats. Nästan var tionde uppgav att de någon gång drabbats av repressalier på grund av kritik de riktat mot verksamheten.

”Allvarligt”

Ipsos gjorde en motsvarande undersökning för Skaraborgs Allehanda, Mariestads-Tidningen och P4 Skaraborg, som visade resultat i linje med de i Västernorrland. Samtidigt svarade 85 procent att de inte hade fått någon information på arbetsplatsen om meddelarfriheten.

Vi har tyvärr en hel såna här anmälningar.

– Är det så att det här speglar en verklighet är det givetvis allvarligt, säger Anna Skarhed.

– Vi har tyvärr en hel såna här anmälningar. Min uppfattning är att det i huvudsak handlar mer om misstag än om att arbetsgivare är ute efter att hindra anställda. Men det förekommer.

Ny lag i sommar

Den 1 juli i år börjar en ny lag att gälla som ger personer som jobbar i privat verksamhet inom vård, skola och omsorg motsvarande rätt som offentligt anställda att slå larm om felaktigheter till medier, utan att arbetsgivaren får göra efterforskningar. Detta gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel.

En viktig del av detta handlar om hur vi använder våra gemensamma medel.

– Det är ett försök att vidga vilka som har meddelarskydd, och är ett steg framåt. En viktig del av detta handlar om hur vi använder våra gemensamma medel, säger Anna Skarhed.

Annons
Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och relevanta.
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten