Katastrof. Anställda på Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå har fruktansvärda arbetsförhållanden, som inte förbättrats trots över ett års krav på ändring.
Vendela Wikström
1 av 2

Personalen på Migrationsverket larmar – klarar inte av sitt uppdrag

Nyheter.
Granskning. Stora brister på Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå har lett till allvarliga konsekvenser för såväl anställda och boendepersonal som asylsökande.
I första delen av Folkbladets granskning visar vi att det bakom kulisserna finns en arbetsmiljö med stora organisatoriska problem, mobbning, trakasserier, hot och en ledning som vägrar lyssna.
På måndag berättar vi hur situationen drabbar de asylsökande.
Vendela Wikström
Uppdaterad 19 maj kl. 10:13

Arbetsmiljön på mottagningsenheten i Umeå har lett till stor sjukfrånvaro och psykisk ohälsa bland personal.
Nu har enhetschefen larmat om så allvarliga bemanningsproblem att verksamheten inte kan bedrivas korrekt.

Hösten 2015 växte Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå från en handfull personer till drygt 30 anställda.

Läs även: Framförde problem – anmäldes för hot

Flera av dem uppger att organisationen brustit redan från start. Nu avtar antalet asylsökande, boenden avvecklas och personal sägs upp. Men arbetsmiljöproblemen på mottagningsenheten fortsätter eskalera, visar Folkbladets granskning.

Höga sjuktal

Sedan september 2016 har fler än tio personer antingen slutat eller bytt enhet. Sjukfrånvaron på enheten är också så stor att enhetschefen Louise Dahlberg för en dryg vecka sedan skrev en avvikelserapport för att verksamheten inte kan bedrivas som den ska.

Enligt Louise Dahlberg kan personalomsättningen bero på att anställda inte är lämpade för yrket.

– Oplanerade saker kan inträffa, vilket inte passar alla. Vill man ha dagar med full struktur så får man inte alltid det på en mottagning, säger hon.

Inga konsekvenser

Men de anställda ger en annan bild. Bakom siffrorna finns stora arbetsmiljöproblem. På mottagningsenheten har det förekommit bland annat sexuella trakasserier, hot och våld.

Trots anmälningar till Louise Dahlberg, har inte enda varning utfärdats.

I mötesprotokoll framkommer också att regionchef Håkan Hansi och sektionschef Joakim Sandberg känt till problemen under lång tid.

– Det har skapats en mentalitet som säger ”Man kan göra vad man vill, för det blir inga konsekvenser”, säger en anställd.

Misslyckas

I mejl mellan enhetschef och anställda framkommer att personalen länge påtalat att arbetsbelastningen är för stor. Speciellt på kontoret i Vilhelmina.

Louise Dahlberg uppger att hon medvetet låtit bli att anställa fler eftersom Migrationsverket nu minskar i bemanning. Trots det anställde hon i januari tre handläggare till Umeåkontoret via en extern rekrytering på tillsvidaretjänster.

– Anledningen att vi inte har drabbats av varsel är att jag jobbat systematiskt med att hjälpa anställda till andra enheter, säger Louise Dahlberg.

Personal flyr

RITA-anmälningar från personal visar dock att Louise Dahlberg inte har verkat för att personal ska byta enhet. Tvärtom har problemet varit att behålla personal.

– Styrningen, arbetsklimatet och enhetschefens agerande var en stor del av anledningen till att jag bytte, säger en anställd och en kollega instämmer.

– Där jag är nu rullar kvalitetssäkringsarbetet på. Det är en helt annorlunda värld. Här får vi göra det vi brinner för: hjälpa människor och göra vårt bästa för att de ska få det bra.

Annons
Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och relevanta.
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten