Lo, järv och kungsörn – Så många finns det i länet

Nyheter.
Det finns fem rovdjur som Länsstyrelsen i Västerbotten har bra koll på. Björnen är en av dem.
Hans Forsman
Uppdaterad 17 maj kl. 10:36

Men hur ser det ut med järv, kungsörn, lodjur och varg?

 • Kungsörnen

  Länsstyrelsen beräknar att det finns mellan 280 och 300 kungsörnar i Västerbotten. Inventeringen sker tillsammans med Kungsörnsgruppen i Västerbottens ornitologiska förening som räknar häckande par och hur dessa lyckas. 2016 dokumenterades 25 lyckade häckningar i Västerbotten som resulterade i 29 ungar. Kungsörnen finns främst i fjälltrakterna och inlandet. I kustlandet har endast enstaka häckande par konstaterats. Stammen är relativt stabil, men går upp och ner beroende på tillgången på föda. Målet är att det varje år ska finnas minst 90 besatta revir och minst 40 lyckade häckningar av kungsörn i Västerbotten. Det har inte satts någon övre gräns för kungsörnsstammen i länet. Faunakriminalitet, skogsbruk, elledningar, vindkraft och tågkollisioner skördar offer bland kungsörnarna. På senare tid tycks också den illegala jakten ha ökat.

 • Lodjuret

  Länsstyrelsen beräknar att det finns mellan 170 och 180 lodjur i Västerbotten, kanske lite mer. I vinter har länsstyrelsen dokumenterat 27 föryngringar i länet och två just utanför länsgränsen. Inventeringen sker via spårning och samebyarna och dess renskötare bidrar till stor del. Målet är 23 föryngringar per år. Antalet föryngringar varierar kraftigt mellan åren och var exempelvis nere i 14 föryngringar 2014. I februari beslutade länsstyrelsen om licensjakt för nio lodjur och under vintern fattades beslut om skyddsjakt (enstaka individer) på 15 lodjur, varav sex fälldes.

 • Järv

  Länsstyrelsen beräknar att det finns mellan 150 och 170 järvar i Västerbotten. Ungefär hälften av järvstammen finns i fjällen, men man har sett en spridning ner mot skogslandskapen och kusten. Den östligaste lyan upptäcktes i trakterna omkring Örträsk. Länsstyrelsen dokumenterar lyor för att inventera järven och räknar föryngringar. Målet är 30 föryngringar per år. Mellan 2012 och 2015 räknade man mellan 25 och 30 föryngringar per år, efter det har man noterat en minskning. 2014 fattades beslut om skyddsjakt (enstaka individer) på 15 järvar, varav sju fälldes. Efter det har inga beslut om skyddsjakt fattats.

 • Vargen

  I Västerbotten finns ingen fast population av varg, men det förekommer så kallade vandringsvargar som kommer antingen söderifrån eller norrifrån. Under vintern fattades beslut om skyddsjakt (enstaka individer) på tre vargar. Det får förekomma varg i länet, men det görs hela tiden en bedömning om hur det ska fungera med rennäringen. En bedömning sker från fall till fall, men länsstyrelsen anser att man kan hantera situationen. Vintern 2015-16 beräknades antalet vargar i Sverige till cirka 340 med ett så kallat konfidensintervall på mellan 269 och 442. Vargarna finns i mellersta Sverige, främst i Värmland, Dalarna, Örebro, Gävleborgs, Västmanlands och delar av Västra Götalands län.

1 av 4
Annons
Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och relevanta.
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
 • Växeln
 • 090-17 59 00
 • Redaktionen
 • 090-17 59 40
 • Besöksadress
 • Förrådsvägen 9
 • 901 70 Umeå
 • Postadress
 • Box 3164
 • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten