Satsningar på förlossningsvård och barn och ungdomspsykiatri görs i vårdbudgeten.
TT
Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Våra sår ska behandlas lika

Debatt.
Vården ska ges efter behov, men handlar allt mer om klass. Därför tillförs nu mer resurser till vården.
Det skriver Karin Rågsjö (V) och LiseLotte Olsson (V).
Folkbladet Redaktion
Publicerad 20 april kl. 17:08

Vem får vänta hela natten på akuten med magsår och vem kan passera förbi kön och få enkelrum? Var i sjukvårdens pyramid hamnar den äldre och multisjuka låginkomst­tagaren som behöver tolk? Och den friska och välmående i karriären, med privat sjukvårdsförsäkring?

Sällan blir välfärdsmarknaden så tydlig som i just sjukvården, där det som tas ut i vinst betalas med liv och lem av personalen som sliter ut sig med dåliga villkor och av patienter som inte betraktas som lönsamma.

Svensk sjukvård i dag handlar återigen mer om klass, om språk, om kontakter och ekonomiska förutsättningar. Om ojämlikhet. Våra sår ska behandlas lika, men gör det inte längre.

Genom det marknadsexperiment som sjösattes under ­alliansregeringen slussas merparten av skattemedlen till rikare områden och gräddfiler öppnas via privata sjukvårdsförsäkringar, men i slutändan är majoriteten förlorare på ett system som främst gynnar de vinstdrivande bolagen och deras lobbyister.

Vänsterpartiet är det drivande partiet i kampen för att få bort vinstintressena ur vården. I linje med det långsiktiga arbetet har vi i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom flera reformer som gynnar den jämlika vården och värnar den generella välfärdsmodellen:

1. En överenskommelse om att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso-och sjukvård, till exempel privat sjukvårdsförsäkring. Just spridningen av privata sjukvårdsförsäkringar riskerar leda till framväxten av ett parallellt och ojämlikt sjukvårdssystem i Sverige.
När privat sjukförsäkring förmånsbeskattas som alla andra löneförmåner beräknas ökade skatteintäkter på upp till 1 miljard per år gå till sjukvården. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.

2. Två satsningar i år för att förbättra villkoren för barn och unga. Dels 100 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin. Dels 150 miljoner till att förbättra den ­sociala barn- och ungdoms­vården.
Barn och unga som ­lider av ångest, nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa måste få den hjälp de behöver och inte fastna i långa köer. De barn och unga som lever i utsatta sociala situationer måste få samhällets stöd.

3. 500 miljoner kronor till bättre förlossningsvård. Satsningen finns i den kommande vårändringsbudgeten. Alla kvinnor som föder barn ska känna sig trygga med att de får den vård de behöver. Men i dag är förlossningsvården i kris på många håll runtom i landet.

Därför är den här satsningen som vi har fått igenom så viktig. De 500 miljoner kronorna tillförs landstingen under 2017, men får användas under både 2017 och 2018. Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 2019. Även den är resultat av krav som Vänsterpartiet drivit i förhandlingar med regeringen.

Vänsterpartiet vet att sjukvården måste finansieras. Vi vet också att vi måste driva aktiv politik mot den vård som tillåtits gravitera mot ojämlikhet alldeles för länge i Sverige. Satsningarna som vi nu fått igenom är en del av Vänsterpartiets arbete för en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara de rikaste.

Karin Rågsjö (V)
Vårdpolitisk talesperson

LiseLotte Olsson (V)
Landstingsråd Västerbottens läns landsting

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten