Folkets röst
TT Arbete. Fler är sjuka på kvinnodominerade yrken.

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Publicerad i torsdags kl 20.00

Möjligheten att vara frisk på sin arbetsplats skiljer sig åt mellan kvinno- respektive mansdominerade arbeten/verksamhetsområden, vilket gäller för såväl för medarbetare som för dess chefer.

Så länge inte detta sägs i klartext kommer vi att gå vilse i ambitionen om att minska sjuktalen. Den övergripande målsättningen i diskrimineringslagen föreskriver ”jämställda arbetsförhållanden”, vilket är kärnan i Vänsterpartiets politik.

okalt i Umeå innebär det bland annat S/MP-budgeten för 2017 inte kompenserar för medarbetarnas löneökningar, vilket i praktiken innebär att personalen måste springa fortare.

Det är en strukturell skillnad där de omsorgsnära yrkena måste uppvärderas avseende förutsättningar och arbetsvillkor. Lokalt i Umeå innebär det bland annat S/MP-budgeten för 2017 inte kompenserar för medarbetarnas löneökningar, vilket i praktiken innebär att personalen måste springa fortare, vilket får störst konsekvenser inom de stora kvinnodominerade verksamhetsområdena så som förskolan, äldreomsorgen och funktionshinder.

Att fastna i skrivningar så som ”kvinnor och män reagerar på ett likartat sätt om de möter samma krav i arbetet” är inte en korrekt analys då arbetsvillkor inte är kopplat till biologiskt kön utan könade sektorer på arbetsmarknaden.

I Umeå kommuns plan för att minska sjukskrivningarna fick vi i Vänsterpartiet med oss Socialdemokraterna i att stärka de två viktigaste friskfaktorerna vilket är en närvarande chef med god kännedom om verksamheten samt ett ökat medarbetarinflytande.

Det märks att vi går mot valår när S och V äntligen kan göra gemensam sak kring frågor rörande bättre arbetsvillkor.

Ulrika Edman
Gruppledare (V)

Åsa Bäckman
Personalutskottet (V)

 

Åsikter

Texten är en insändare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till insandare@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Fel med fotboja

Fel med fotboja

Folkets röst. Liksom de flesta tycker jag att polisen skötte sig föredömligt i samband med…

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Folkets röst. Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen…

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Folkets röst. Varför har terrorn kommit till Sverige? Ja, den frågan bör väl vara angelägen…

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Folkets röst. Möjligheten att vara frisk på sin arbetsplats skiljer sig åt mellan kvinno-…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.