Arbete. Fler är sjuka på kvinnodominerade yrken.
TT
Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Folkets röst.
Möjligheten att vara frisk på sin arbetsplats skiljer sig åt mellan kvinno- respektive mansdominerade arbeten/verksamhetsområden, vilket gäller för såväl för medarbetare som för dess chefer.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 20 april kl. 20:00

Så länge inte detta sägs i klartext kommer vi att gå vilse i ambitionen om att minska sjuktalen. Den övergripande målsättningen i diskrimineringslagen föreskriver ”jämställda arbetsförhållanden”, vilket är kärnan i Vänsterpartiets politik.

okalt i Umeå innebär det bland annat S/MP-budgeten för 2017 inte kompenserar för medarbetarnas löneökningar, vilket i praktiken innebär att personalen måste springa fortare.

Det är en strukturell skillnad där de omsorgsnära yrkena måste uppvärderas avseende förutsättningar och arbetsvillkor. Lokalt i Umeå innebär det bland annat S/MP-budgeten för 2017 inte kompenserar för medarbetarnas löneökningar, vilket i praktiken innebär att personalen måste springa fortare, vilket får störst konsekvenser inom de stora kvinnodominerade verksamhetsområdena så som förskolan, äldreomsorgen och funktionshinder.

Att fastna i skrivningar så som ”kvinnor och män reagerar på ett likartat sätt om de möter samma krav i arbetet” är inte en korrekt analys då arbetsvillkor inte är kopplat till biologiskt kön utan könade sektorer på arbetsmarknaden.

I Umeå kommuns plan för att minska sjukskrivningarna fick vi i Vänsterpartiet med oss Socialdemokraterna i att stärka de två viktigaste friskfaktorerna vilket är en närvarande chef med god kännedom om verksamheten samt ett ökat medarbetarinflytande.

Det märks att vi går mot valår när S och V äntligen kan göra gemensam sak kring frågor rörande bättre arbetsvillkor.

Ulrika Edman
Gruppledare (V)

Åsa Bäckman
Personalutskottet (V)

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten