Debatt
Torbjörn Jakobsson Enligt Hans Lindberg (S) är målet högsta möjliga mervärde för medborgarna

Bostäder och välfärd i fokus

Publicerad i onsdags kl 20.00

Att göra en budget är att väga intressen mot varandra. När budgetprocessen nu går in i nytt stadium står bostäder och välfärden i Umeå i fokus. Det skriver Hans Lindberg (S).

Vi närmar oss nu en ny budgetprocess i kommunen. Inför varje ny budgetomgång är det många som vill påverka de politiska partierna och dess prioriteringar. Olika grupper driver sina hjärte­frågor utifrån den fas de är i livet eller genom ett särskilt intresse och engagemang.

Politikens främsta uppgift är att omsätta folkvilja till faktiskt handling.

Det kan vara småbarnsföräldrar som värnar om förskolan och barngruppernas storlek. Det kan vara tonårsmamman som oroar sig över tonåringens gymnasiestudier och vad som händer sena tider på stan.

Florerar det knark i stan? Det kan vara den åldrige medborgaren som jobbat ett helt liv men som nu behöver stöd i vardagen av hemtjänsten och som känner otrygghet och oro.

Det kan vara den engagerade miljökämpen som vill att Umeå ska bli än mer klimatsmart och det kan handla om den bostadslöse som kräver insatser för bostadsbyggande.

Politikens främsta uppgift är att omsätta folk­vilja till faktiskt handling. Det handlar om att prioritera samt att styra resurser och aktiviteter så att det skapar högsta möjliga mervärde för kommun­medborgarna.

I vårt politiska arbete har vi övergripande mål samt nämndsmål. En nämndordförande i Umeå kommun är att betrakta som ”minister” i Umeå för verksamhetsområdet. Vi beslutar politiskt om kommunens mål inom de olika verksamheterna och de resurser som tilldelas för att kunna genomföra detta.

Det är positivt att Umeå är en kommun i stark tillväxt, men det ger oss även en del växtvärk

Det är alltså vi på den ­politiska nivån som beslutar om vad och när något ska göras. Verksamheterna ansvarar sedan för hur det ska genomföras och av vem. Sen följer vi politiker upp hur väl målen är uppfyllda och hur resurserna har använts. Det innebär att vi politiskt styr genom mål och resultatuppföljning.

Vi går nu in i budgetarbetet för 2018, vi följer upp tidigare mål och de resultat som kan konstateras. I detta arbete är varje ­”ministers” erfarenheter och insikter viktiga och de olika verksamheternas nyckeltal och annan statistik är grundläggande material. Men lika viktigt är att samtliga inblandade kan se och ta ansvar för helheten i kommunen.

Det är positivt att Umeå är en kommun i stark tillväxt, men det ger oss även en del växtvärk. Umeå uppskattas öka sin befolkning från dagens 122 892 till 136 000 invånare år 2027.

Vissa grupper uppskattas växa mer än andra. Äldregruppen växer kraftigt fram till år 2027 och även gruppen unga ökar, grundskolebarn uppskattas öka med cirka 18 procent och förskolebarnen med cirka 7 procent.

Nu går vi efter påsk in i en ny budgetprocess där vi Socialdemokrater kommer att fokusera på jobben och bostäder samt våra traditionella välfärdsfrågor.

Uppskattningar av investeringsbehov till följd av befolkningstillväxt är svåra. Men tittar vi på CERUM som 2015 presenterade en uppskattning av hur stora investeringar en befolkningstillväxt ­genererar skulle motsvarande beräkning för Umeå ge investeringsbehoven fram till 2027 på över 15 miljarder kronor.

Vi Socialdemokrater har sedan årsskiftet ägnat en hel del tid till att nämnd för nämnd och utskott för utskott gå igenom verksamheternas styrkor, ­utmaningar och problem.

Vi har träffat olika människor och grupperingar, företag och fackförbund för att även lyssna in deras upplevelser och åsikter. Nu går vi efter påsk in i en ny budgetprocess där vi Socialdemokrater kommer att fokusera på jobben och bostäder samt våra traditionella välfärdsfrågor.

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Stoppa undernäringen bland äldre

Stoppa undernäringen bland äldre

Debatt. Åtgärder krävs för att stoppa undernäringen i äldreomsorgen.
Det skriver Jöran…

V i Vännäs är frånvarande sen 2015

Debatt. När Vänsterpartiet i Vännäs skriver om budgetprocessen och gör olika påståenden…

Våra sår ska behandlas lika

Våra sår ska behandlas lika

Debatt. Vården ska ges efter behov, men handlar allt mer om klass. Därför tillförs nu…

Bostäder och välfärd i fokus

Bostäder och välfärd i fokus

Debatt. Att göra en budget är att väga intressen mot varandra. När budgetprocessen nu…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.