Folkets röst
Foto: TT Kritiken har varit hård mot förskolan. Men alla är inte missnöjda.

Balansera debatten – vår förskola är fantastiskt bra

Publicerad i tisdags kl 20.00

Folkets röst. Vi tycker att det sedan en tid förs en fullständigt ensidig, negativ, debatt om förskolan i Umeå kommun. Vi har en helt annan upplevelse och skulle vilja nyansera bilden som torgförts i lokalmedia.

Vi har tre barn, varav två fortfarande går på förskolan Blåkulla på Tomtebo. Vi är helt övertygade om att personalen verkligen anstränger sig och säkerligen ofta tar i det lilla extra.

Som en följd har vi förmånen att ha våra barn i en förskola som fungerar ypperligt. Barnen tas alltid emot personligen av någon vuxen och efter varje dag får vi föräldrar en sammanfattning av hur dagen har varit för respektive barn.

Förskolechefen har en tydlig och respektfull dialog med oss föräldrar.

Flera gånger då vi kommit till förskolan i samband med måltider har vi fascinerats av en mycket lugn och trygg atmosfär.

Varje termin hålls det utvecklingssamtal då ansvarig pedagog har en mycket strukturerad och seriös diskussion om hur det går för våra barn, vad de behöver öva på och så vidare.

Förskolechefen har en tydlig och respektfull dialog med oss föräldrar och är då och då närvarande när vi lämnar barnen på morgonen.

Dessutom älskar våra barn sin förskola, alla kompisar och de vuxna.

De talar ofta om vad de gör och har gjort och i stort sett varje morgon är de glada och upprymda inför färden till Blåkulla.

Att kommunala verksamheter effektiviseras och utvecklas är för oss en självklarhet.

Något annat skulle vara direkt fel, särskilt i tider när våra gemensamma resurser ska räcka till allt fler, bland annat många nyanlända personer och en åldrande befolkning.

Vi vill rikta vår uppriktiga respekt och tacksamhet till personal och förskolechef.

Att kontinuerligt ropa efter mer och att ensidigt försvara sina rättigheter ligger enligt vår uppfattning inte i linje med en långsiktigt fungerande välfärdsstat.

Återigen, vi är övertygade om att pedagoger och ansvariga ledare verkligen anstränger sig och gör sitt bästa.

Det tycker vi känns bra och vi vill rikta vår uppriktiga respekt och tacksamhet till personal och förskolechef på Blåkulla.

Småbarnsföräldrar på Tomtebo

Åsikter

Texten är en insändare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till insandare@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Fel med fotboja

Fel med fotboja

Folkets röst. Liksom de flesta tycker jag att polisen skötte sig föredömligt i samband med…

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Folkets röst. Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen…

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Folkets röst. Varför har terrorn kommit till Sverige? Ja, den frågan bör väl vara angelägen…

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Omsorgsnära yrken måste uppvärderas

Folkets röst. Möjligheten att vara frisk på sin arbetsplats skiljer sig åt mellan kvinno-…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.