(O)trygghet. Svenska folket har förtroende för Systembolaget, men inom företaget är LAS satt ur spel, skriver företrädare för Syndikalisternas fackklubb. Foto: TT
Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Ingen arbetsrätt på bolaget

Debatt.
Systembolaget bemöter sina kunder väl, men sina arbetstagare sämre. Det menar företrädare för Syndikalisterna fackklubb.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 17 april kl. 22:06

En ny mätning visar att Systembolaget är det företag som svenska folket har störst förtroende för. Det tycker vi är positivt. Vi som jobbar på butiksgolvet gör vårt bästa för att du som handlar ska få ett bra bemötande och kunniga råd om dina dryckesval. Systembolaget är ett företag i ständig förändring. Med nya arbetsmetoder, digitala verktyg, butiksskyltning, reklam och märkningar har Systembolaget förbättrat sin service och belönats med utmärkelsen Sveriges bästa serviceföretag fyra år i rad. Alkoholmonopolet har aldrig varit så populärt.

Vi som arbetar med kundmötet genomgår dolda serviceinspektioner, får individuella betyg och jämförs i interna tävlingar. Vi har krav på oss att alltid hälsa kunden med glädje, tänka positivt och ta eget ansvar för att vi trivs på jobbet.

Förtroendet för Systembolaget är viktigt eftersom en ansvarsfull försäljning minskar alkoholens skadeverkningar. Men nu vill vi vända blicken från kundmötet en stund och skriver till dig för att berätta om våra egna behov.

Försäljarna du möter ute i butiken är i de allra flesta fall deltidsanställda. Borträknat chef- och ledartjänster finns försvinnande få heltider bland oss 5 000 medarbetare. Många arbetar inte mer än 20–30 timmar i veckan och lönen är låg. Efter femton till tjugo års arbete skulle vi få runt 24 000 innan skatt om vi fick jobba heltid. Arbetstiderna är oregelbundna och genom ett system som kallas årsarbetstid är vi skyldiga att hoppa in och jobba extra närsomhelst på året – vid behov ända upp till heltid – utan att få extra betalt. Istället får vi ledigt senare när det passar butiken. Det gör att andra eventuella jobb måste stå åt sidan för Systembolagets krav på flexibilitet. Så ser de fasta tjänsterna ut, men många får istället korta vikariat på en månad eller två i taget eller hankar sig fram på mertidstimmar.

Vi är många som inte får banklån eller hyreskontrakt på grund av de otrygga anställningarna. För de av oss som är ensamstående föräldrar blir läget akut: En lön på 10 000 kronor är extremt svår att leva på i Stockholm. Den svåra situationen för personalen överlag bekräftas av Unionens medarbetarenkäter.

Arbetsrättsligt gäller att den som jobbat längst på en arbetsplats först ska erbjudas ökad arbetstid när det finns behov, så kallad turordning enligt LAS. På Systembolaget är detta satt ur spel. Cheferna väljer fritt vem som ska erbjudas arbete när det gäller heltidstjänster, ledartjänster, vikariat, allmän visstid och mertid.

Vi som undertecknat den här artikeln har arbetat minst femton år på Systembolaget. I två år har vi väntat på att få ökad arbetstid, men timmarna har istället erbjudits nyanställda i form av vikariat, mertid och övertid.

Är det verkligen rimligt att butikspersonalen hamnat i det som brukar kallas för ett prekariat, samtidigt som vi levererat ett kundmöte i toppklass?

Emil Boss, Mikael Lindegren och Jarl Keber

För Syndikalisternas fackklubb på Systembolaget

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten