Telegram

Löfvens oro inför valrörelsen

Publicerad i måndags kl 20.56

Telegram. Nästa år är det riksdagsval i Sverige. Statsminister Stefan Löfven (S) varnar för att främmande makt kan försöka påverka valrörelsen i Sverige. I en ny rapport konstateras samtidigt att medierna blivit mer sårbara.

Fakta

MSB presenterar åtta förslag för ökad säkerhet:

Ta fram skyddsstrategier för journalister i digitala miljöer.

Förbättra arbetet med informationssäkerhet inom mediebolagen.

Öka medie- och informationskunnigheten i befolkningen.

Höj medvetenheten om olika kriskommunikationskanaler vid kris.

Utred ett interaktivt kriskommunikationssystem.

Se över hot och trakasserier mot medier.

Se över konsekvenser av medieskugga.

Stärka det civila försvaret genom att öka mediernas "robusthet".

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

– Vi kan inte utgå ifrån att det inte kommer att ske en påverkanskampanj gentemot Sverige i en tid då vi har ett val, säger Stefan Löfven till TT.

Han och inrikesminister Anders Ygeman (S) tillbringade delar av sin måndag på ett besök hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Det är inte behagligt att veta att när vi går till val kan andra länder tänkas påverka våra val. Vi måste se över hur vi ska skydda våra val, säger Löfven.

Han tar upp Ryssland som ett exempel på ett land som pekas ut för att vilja påverka.

Vägen till säkra val är bland annat ökad beredskap och förbättrad teknik. Löfven säger att flera myndigheter redan nu har fått utökade uppdrag, till exempel Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Arbetet för att stå emot cyberangrepp fick nyligen ett ekonomiskt tillskott i den senaste försvarsuppgörelsen.

Partierna informeras

I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterade Stefan Löfven ett antal insatser för att höja motståndskraften mot påverkanskampanjer.

De politiska partierna ska bland annat få lära sig hur obehöriga kan skaffa sig tillgång till informationssystem och sprida vilseledande information, och hur de kan skydda sig.

MSB ska samla representanter från massmedier och sociala medier för en dialog om cybersäkerhet.

Löfven har även bjudit in samtliga partiledare för en gemensam genomgång av hotbilden av Säpo

Sårbara medier

Tidigare under måndagen presenterade MSB en rapport om mediebranschen. I den konstateras att det svenska medielandskapet har förändrats och medierna möter en komplex hot- och riskbild.

Enligt MSB utgör hot och trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker de allvarligaste delarna i riskbilden för mediebolagen. Parallellt med detta har det försämrade säkerhetspolitiska läget skapat ytterligare behov för medierna att stärka sitt arbete med säkerhet och beredskap, enligt myndigheten.

– Vi står inför ett antal allvarliga utmaningar. Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer. Det kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, avdelningschef vid MSB.

Umeå
Politikerna backar – vill ge Vezzo en varning

Politikerna backar – vill ge Vezzo en varning

Umeå. Umeåpolitikerna kan nöja sig med att ge Vezzo en varning i stället för indraget serveringstillstånd. Men frågan avgörs av kammarrätten.

Minervaelever tar ton så att tårarna kommer

Minervaelever tar ton så att tårarna kommer

Umeå. Rapporterna avslöjar att det kommer att bli utsålt. Då är det liksom bara att köra. – Sjunga är det bästa jag vet, säger nioåriga Victoria Stenman.

En skadad efter skoterolycka

Olycka: En skadad efter skoterolycka

Inlandet. En person har förts med ambulanshelikopter till sjukstugan i Tärnaby.

Tog med familjen  i logen – nu backar Skellefteå Kraft

Tog med familjen
i logen – nu backar Skellefteå Kraft

Skellefteå. Skellefteå Krafts ledning medger fel efter SVT:s granskning.

Voltade med bilen

Voltade med bilen

Skellefteå. Ett larm har inkommit om en singelolycka med en lastbil, men det var en bil som voltat

Larm: Villabranden är släckt

Uppdaterad: SOS har larmats om en villbrand utanför Robertsfors. 

Mest läst idag