Folkets röst

Sjukhusmaten del i tillfrisknandet

Publicerad 20 mars 2017

Sedan ett antal år tillbaka har Norrlands universitetssjukhus (NUS) ett förändrat måltidssystem som innebär att maten till patienterna är portionerat i lådor, vilket innebär att systemet är väldigt statiskt, det går inte att förändra innehållet om en patient vill ha mer eller mindre av något. Hör en hel del klagomål på sjukhusmat från patienter som vårdas på NUS.

Sjukhusmaten är en viktig del i patienternas tillfrisknande, men uppfyller även andra funktioner.

I Skellefteå och Lycksele har man kvar kantinlösning för sjukhusmaten som även NUS hade tidigare och där är patienterna nöjda. Vi i Liberaler ifrågasatte nuvarande system för maten redan vid införandet. Jag har nu själv varit patient och ätit sjukhusmaten och förstår varför patienter är missnöjda. Jag är inte förvånad över att matavfallet per år är 185–255 ton.

Sjukhusmaten är en viktig del i patienternas tillfrisknande, men uppfyller även andra funktioner. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa.

Dålig näringstillförsel försämrar livskvaliteten, medför ökat lidande och en ökad risk för sjuklighet och död. Sjukdom kan försvåra eller omöjliggöra för den enskilde att täcka näringsbehovet utan hjälp, och sjukdomen i sig kan förändra behoven. Alla har rätt till en anpassad näringstillförsel.

Denna viktiga fråga för patienterna återrapporteras aldrig till politiken. I media har mat för sjuka och äldre debatterats en hel del men jag har svårt att se att det leder till politiskt engagemang och att det händer något.

Alla har rätt till en anpassad näringstillförsel.

Jag har lyft denna fråga vid senaste landstingsfullmäktige utan något större engagemang för frågan.

Vi liberaler anser att när man är sjuk, nedsatt och har dålig aptit så ska sjukhusmaten givetvis vara av högsta kvalitet.

 

Marianne Normark

landstingsgruppledare (L)

Åsikter

Texten är en insändare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till insandare@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Individuell planering för att förkorta vårdtiden

Individuell planering för att förkorta vårdtiden

Folkets röst. Svensk sjukvårdfungerar generellt mycket bra och ger mycket goda resultat….

Hur farligt är det att sopa gruset?

Hur farligt är det att sopa gruset?

Folkets röst. Det har de senaste åren pågått en debatt om huruvida dubbade vinterdäck är…

Kyrkan – mer än vi tror

Kyrkan – mer än vi tror

Folkets röst. Svar till John E. Mårdners insändare ”yrkan brister i sitt stöd”, den 11…

Fel med fotboja

Fel med fotboja

Folkets röst. Liksom de flesta tycker jag att polisen skötte sig föredömligt i samband med…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.