Debatt
TT Många äldre äter tyvärr för dåligt.

Äldre ska inte behöva svälta

Publicerad 10 mars 2017

Äldre förtjänar bra mat. Därför behövs fler dysfagi- och nutritionsteam i vården. Det skriver Anna Philipsson och Elin Öhgren

”Vi räknar med att ungefär var sjätte person över 80 år i Sverige svälter ihjäl, och ungefär hälften får i sig den näring de ­behöver.”

Orden kommer från geriatrikprofessor Yngve Gustavsson som länge varit en förgrundsgestalt i kampen mot diskriminering av äldre och med sin medverkan i höstens SVT-satsning “Sveriges bästa hemtjänst” berörde många tv-tittare.

Att få tillgodogöra sig ett gott näringsintag är alltså en grundläggande rättighet

Socialstyrelsen skriver att ”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes tillstånd anpassad näringstillförsel”.

Att få tillgodogöra sig ett gott näringsintag är alltså en grundläggande rättighet, men vi ser alltför ofta exempel på hur denna rättighet inte efterlevs. Förekomsten av undernäring inom äldreomsorgen varierar i olika studier mellan 11-66 procent.

En av orsakerna till undernäring är att många äldre lider av ät- och sväljsvårigheter. Dysfagiförekomsten på vård- och omsorgsboenden varierar i olika studier mellan 25-81 procent.

Konsekvenserna av undernäring blir inte minst ett onödigt lidande för den drabbade, men innebär också ökade kostnader för samhället. En undernärd patient kostar t.ex. 10000 kr mer att vårda på sjukhus än en välnärd.

Därför är rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Socialstyrelsens föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring ställer krav på rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet (Socialstyrelsen, 2000). Därför är rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Nutritionsvård är enligt Socialstyrelsen lika viktig för omsorgstagaren som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser, men förbises alltför ofta.

Med obligatoriska dysfagi- och nutritionsteam i äldreomsorgens verksamheter skulle logopeder och dietister tillsammans utgöra en viktig pusselbit för att upptäcka och behandla många undernäringstillstånd

Logopeden gör kliniska ät- och sväljbedömningar, provar ut kompenserande sväljningstekniker och handleder personal.

Konsistensanpassning är ofta nödvändigt för att främja gott näringsintag och förebygga felsväljningar och i värsta fall lunginflammationer som kan kräva utdragen slutenvård.

Tillgång till mat som är anpassad för äldres behov är både en mänsklig rättighet och samhällsekonomiskt lönsamt

Dietisten gör nutritionsbedömningar och ordinerar och följer upp lämplig kostbehandling baserat på individens behov. Om ät- och sväljsvårigheter förekommer behöver såväl huvudmål som mellanmål anpassas för att täcka energi- och näringsbehov.

Tillgång till mat som är anpassad för äldres behov är både en mänsklig rättighet och samhällsekonomiskt lönsamt. Vi bistår därför gärna med konkreta lösningar på vårdförbättrande insatser inom området. Ett dysfagi- och nutritionsteam kan:

  • Utbilda personal runt de boende för att de ska kunna se tecken på dysfagi och undernäring och sätta in lämpliga insatser.
  • Utreda förekomst av dysfagi och sätta in lämplig behandling.
  • Bedöma energi- och näringsintag hos de boende och sätta in nutritionsbehandling vid behov.

Anna Philipsson
Legitimerad logoped Umeå

Elin Öhgren
Legitimerad dietist Umeå

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Stå upp för människovärdet

Stå upp för människovärdet

Debatt. På första maj tågar vi för människovärdet och mot högervindarna som blåser,…

Samma villkor för alla i Umeå kommun

Samma villkor för alla i Umeå kommun

Debatt. Friskvård för alla anställda i Umeå kommun är möjligt.
Det skriver Ulrika Edman…

Därför besöker jag Lycksele

Därför besöker jag Lycksele

Debatt. För att knäcka arbetslösheten krävs utbildningsinsatser.
I Västerbotten finns…

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Debatt. Alliansen bryr sig mer om värna privilegierade än att bryta skolsegregationen….

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.