Stafettläkarna allt dyrare

Nyheter.
UMEÅ Stafettläkarna kostar landstinget över 50 miljoner kronor – varje år.
Dessutom har kostnaderna för inhyrd personal ökat med hela 56 procent sedan 2006.
Landstinget har misslyckats med att stoppa läkarna från att utnyttja systemet.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 24 augusti 2010 kl. 00:44

Personalbristen av läkare och specialistsköterskor är Västerbottens läns landstings största utmaning.
Totalt saknas 55 läkare, vilket motsvarar cirka 5 procent av de 1048 läkartjänster som finns i länet.
– Den största delen är inom primärvården där också de största kostnaderna för hyrläkare finns, säger personalstrategen Hans-Åke Widmark.
För specialistsköterskor är bristen också stor, framför allt på operation och på barnkliniken.
Personalbristen har bland annat lett till att många tvingas arbeta rejält med övertid. Andra jobbar övertid med glädje för att sedan sticka iväg och tjäna storkovan i ett annat landsting. Plus att de vakanta tjänsterna måste fyllas med inhyrd personal från bemanningsföretagen.

Guld med täljkniv

Och det handlar om verkligen om flera företag som skär guld med täljkniv från landstingets budget. VF:s granskning visar att landstinget just nu har avtal med inte mindre än 28 stycken bemanningsföretag. Mellan år 2006–2009 har kostnaderna för inhyrd personal ökat från drygt 36 miljoner kronor till drygt 56 miljoner kronor per år. En ökning på 56 procent. Att starta ett bemanningsföretag är en lysande affär, även om ökningen mellan 2007–2009 är mindre kraftig, nämligen 12 procent. Trenden för året är den samma.
En så kallad ”stafettläkare” är nästan dubbelt så dyr än en läkare som anställts direkt av landstinget. Snittpriserna på kontrakten talar sitt tydliga språk – 40 000 kronor per vecka för arbete under dagtid. Obekväm arbetstid kostar naturligtvis mer, se faktarutan.
– En stafettläkare har dock i regel mer tid till patienterna, påpekar Hans-Åke Widmark.

Misslyckat stoppförsök

År 2003 skrev VF om att de fyra nordliga landstingen gått samman för att stoppa stafettläkeriet, till synes utan resultat.
Förutom kostnaderna innebär systemet att medborgarna oftare kan få byta läkare och att operationssalar står tomma när övertidstimmarna ska tas ut, långa väntetider till trots. Det blir svårt att planera effektivt.
Enligt Hans-Åke Widmark har nu de fyra landstingen gemensamt upphandlat tjänsterna från bemanningsföretagen.
– Jag vill hävda att den här regionsupphandlingen har lett till att vi i alla fall förhindrat en fördyring.
– Även under stoppet fanns möjligheter att få dispens. Plus att vi sparade pengar på att tempot var lägre i verksamheten, vilket vi sedan tog igen, förklarar han.
Men frågan är också hur personalfrågan ska hanteras när 40-talisterna i landstinget går i pension. Om det blir ett stort svart hål – omöjligt att fylla.

FAKTA
MOTSVARAR 300 HÖFTLEDSOPERATIONER
Inhyrd personal är cirka 40 procent dyrare än den som landstinget har anställt. År 2009 betalde landstinget ut drygt 56 miljoner kronor till bemanningsföretagen.
För de extra utgifterna på omkring 25 miljoner kronor får man ungefär:
• 12 vårdplatser på medicin.
• 50 sjuksköterskor på Barn 4.
• 300 höftledsoperationer.
• 350 helikoptertransporter mellan Umeå och Skellefteå.
En hyrläkare kostar mellan
32 000–48 000 kronor per vecka beroende på specialistkunskaper och bemanningföretagets ranking i upphandlingen.
Det är för arbete dagtid. Jour och beredskap kostar mer.
Jourskuld och övertid:
• Vid årsskiftet fanns en jourskuld på 129 649 timmar, vilket läkarna kan ta ut i tid eller pengar. Skulden är flerårig och har enligt tjänstemännen inget samband med personalbristen.
•Förr året arbetade cirka 80 läkare mer övertid än vad lagen medger, det vill säga 200 timmar per år. Detta är fortfarande preliminära siffror.

Se Peter Olofssons, (S) och Olle Edbloms (C) kommentarer kring stafettläkare i papperstidningen

Annons
Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och relevanta.
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten