Fritidshemmen är viktiga för barnens utveckling, det skriver fyra fritidspedagoger.
Per A Adsten
Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Fritidshemmen stärker barnen

Debatt.
Hög kvalité i fritidshemmen är viktigt för barnens utveckling.
Därför måste fritidspedagogerna ges bättre förutsättningar att lyckas.
Det skriver fyra fritidspedagoger.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 4 mars kl. 20:00

Den reviderade läroplanen för grundskolan (LGR 11) sänder ett klart och tydligt besked: om skolan ska vara barnens språngbräda in i framtiden måste varje del fungera och hålla hög standard.

Fallerar något steg påverkar det organisationen i sin helhet och det drabbar barnen oundvikligen. Barnen är även allas vår framtid.

Varje förspillt läsår är en bortslarvad årskull som i förlängningen kostar samhället mer än några besparingar tjänar in.

Förståelse för detta är skälet till att fritidshemmen nu också lyfts fram i en egen del. Begreppet skola är mycket mer än klassrum och ämnen, något som allt för ofta “råkar” glömmas bort.

“Glömskan” leder till allvarliga brister med konsekvenser som vi anser gör många skolsatsningar verkningslösa och i stället bidrar till en ond cirkel av fortsatta försämringar.

Uppdateringen av läroplanen är en tydlig väckarklocka, att inte lyssna är obeskrivligt ansvarslöst. Framförallt för politiker och skolledare som sitter på besluten.

Sveriges kommuner måste nu kraftsamla även kring kvaliteten i fritidshemmen. Det är hög tid. En given start är att följa skollagen och stödja implementeringen av den nya del fyra i LGR 11.

Barndom går inte igen

Barndom går inte igen. Varje förspillt läsår är en bortslarvad årskull som i förlängningen kostar samhället mer än några besparingar tjänar in.

Flera utredningar visar tämligen samstämmigt att hög kvalitet i fritidshemmet bidrar till barns övergripande utveckling.

Med sin pedagogik och samverkan ger fritidshemmet ytterligare dimensioner till utveckling och lärande som låter fler barn lyckas.
Konstigt vore annat, de flesta skoleleverna tillbringar också stor del av sin tid på fritids under de viktiga första åren.

Verksamhetens kompletterande funktion bidrar med fler stimulerande lärmiljöer, hållbara relationer och stärkande av värdegrundsarbete. Tyvärr ser verkligheten inte ut så överallt.

Vi vill lyckas och kan göra stor skillnad!

Vi vill lyckas och kan göra stor skillnad! Men vi måste ha chans att uppfylla styrdokumentens högre krav, tid för utveckling och kvalitetsarbete, god arbetsmiljö, fler engagerade utbildade kollegor, god löneutveckling och karriärtjänster.

Mikael Andersson
Utbildad fritidspedagog, Helsingborg

Magnus Almén
Utbildad fritidspedagog, Karlskrona

Olof Jonsson
Utbildad fritidspedagog, Jönköping

Pontus Larsson
Utbildad fritidspedagog, Karlstad

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten