Debatt
Per A Adsten Fritidshemmen är viktiga för barnens utveckling, det skriver fyra fritidspedagoger.

Fritidshemmen stärker barnen

Publicerad 4 mars 2017

Hög kvalité i fritidshemmen är viktigt för barnens utveckling.
Därför måste fritidspedagogerna ges bättre förutsättningar att lyckas.
Det skriver fyra fritidspedagoger.

Den reviderade läroplanen för grundskolan (LGR 11) sänder ett klart och tydligt besked: om skolan ska vara barnens språngbräda in i framtiden måste varje del fungera och hålla hög standard.

Fallerar något steg påverkar det organisationen i sin helhet och det drabbar barnen oundvikligen. Barnen är även allas vår framtid.

Varje förspillt läsår är en bortslarvad årskull som i förlängningen kostar samhället mer än några besparingar tjänar in.

Förståelse för detta är skälet till att fritidshemmen nu också lyfts fram i en egen del. Begreppet skola är mycket mer än klassrum och ämnen, något som allt för ofta “råkar” glömmas bort.

“Glömskan” leder till allvarliga brister med konsekvenser som vi anser gör många skolsatsningar verkningslösa och i stället bidrar till en ond cirkel av fortsatta försämringar.

Uppdateringen av läroplanen är en tydlig väckarklocka, att inte lyssna är obeskrivligt ansvarslöst. Framförallt för politiker och skolledare som sitter på besluten.

Sveriges kommuner måste nu kraftsamla även kring kvaliteten i fritidshemmen. Det är hög tid. En given start är att följa skollagen och stödja implementeringen av den nya del fyra i LGR 11.

Barndom går inte igen

Barndom går inte igen. Varje förspillt läsår är en bortslarvad årskull som i förlängningen kostar samhället mer än några besparingar tjänar in.

Flera utredningar visar tämligen samstämmigt att hög kvalitet i fritidshemmet bidrar till barns övergripande utveckling.

Med sin pedagogik och samverkan ger fritidshemmet ytterligare dimensioner till utveckling och lärande som låter fler barn lyckas.
Konstigt vore annat, de flesta skoleleverna tillbringar också stor del av sin tid på fritids under de viktiga första åren.

Verksamhetens kompletterande funktion bidrar med fler stimulerande lärmiljöer, hållbara relationer och stärkande av värdegrundsarbete. Tyvärr ser verkligheten inte ut så överallt.

Vi vill lyckas och kan göra stor skillnad!

Vi vill lyckas och kan göra stor skillnad! Men vi måste ha chans att uppfylla styrdokumentens högre krav, tid för utveckling och kvalitetsarbete, god arbetsmiljö, fler engagerade utbildade kollegor, god löneutveckling och karriärtjänster.

Mikael Andersson
Utbildad fritidspedagog, Helsingborg

Magnus Almén
Utbildad fritidspedagog, Karlskrona

Olof Jonsson
Utbildad fritidspedagog, Jönköping

Pontus Larsson
Utbildad fritidspedagog, Karlstad

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Storuman gett Vattenfall stora vinster - vad får vi tillbaka?

Storuman gett Vattenfall stora vinster - vad får vi tillbaka?

Debatt. Att Vattenfall planerar att stänga ner driftcentral i Storuman visar att de…

Därför är det viktigt att Umeå fortsätter växa

Därför är det viktigt att Umeå fortsätter växa

Debatt. När Umeå växer, fler flyttar hit och fler företag etablerar sig här innebär det…

Ett demokratiproblem?

Ett demokratiproblem?

Debatt. Istället för spekulationer, låt oss hålla oss till fakta.
Det skriver Anna…

Här är vårt alternativ till &quotenkla jobb"

Här är vårt alternativ till "enkla jobb"

Debatt. För att sänka arbetslösheten ytterligare krävs inte lägre löner, däremot behovs…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.