Debatt
Tom Juslin Ajaure kraftstation, Tärnaby.

Ny energi för jobb och tillväxt

Publicerad 17 februari 2017

Den nya blocköverskridande energiöverenskommelsen ger långsiktiga förutsättningar, vilket är viktigt för att bygga samhället starkt.
Det skriver riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson (S) och Jamal Mouneimne (S).

2016 var ett historiskt år för svensk energipolitik. Trettio år av politisk oenighet kring energipolitiken är över. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är överens om vägen framåt. Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar el till 2040.

Vår politik ger nu våra svenska företag en tydlig målbild om vart Sverige är på väg.

Vi har skapat långsiktiga förutsättningar för ökad kärnsäkerhet, moderna miljökrav inom vattenkraften, småskalig elproduktion och långsiktiga investeringar i elnät.

Ett nytt mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 höjer också takten i arbetet med energieffektivisering. Så skapar vi förutsättningar för jobb och tillväxt.

Långsiktighet är en grundbult för att företag ska våga investera och satsa framåt. Vår politik ger nu våra svenska företag en tydlig målbild om vart Sverige är på väg.

Vi arbetar för en kontrollerad omställning av energisystemet till 100 procent förnybart.

Sverige och det svenska energisystemet står inför en rad utmaningar. Sverige, liksom Europa, har historiskt låga elpriser. På grund av det har samtliga kraftslag problem med lönsamheten.

Vattenkraften ger oss unika möjligheter till storskalig förnybar elproduktion

När vi gick in i förhandlingarna för det som skulle komma att bli en energiuppgörelse var vår utgångspunkt att Sverige behöver en bred blocköverskridande energipolitik som kan hålla över tid och över mandatperioder.

Energiföretagen och svensk tillverkningsindustri, som gör investeringar som ska hålla i 30–40 år eller mer, behöver långsiktiga villkor för sin verksamhet. Nu har de det.

Samtidigt som energisektorn har stora utmaningar så ligger det stora möjligheter i omställningen.

Världens arbete med att minska klimatförändringarna öppnar många dörrar för den som har idéer, kunskap och erfarenheter av hållbara energilösningar. Sverige och många svenska företag har förutsättningarna och erfarenheterna. Här finns spännande möjligheter till morgondagens jobb.

Vattenkraften ger oss unika möjligheter till storskalig förnybar elproduktion. Sverige har goda förutsättningar för vindkraft. Produkter från det svenska skogsbruket kan ersätta oljebaserade produkter.

Så bidrar energipolitiken till att fortsätta bygga ett bättre Sverige.

Redan i dag är restprodukter från skogsbruket viktiga för energiförsörjningen, inom uppvärmning och elproduktion och på sikt för fossilfria bränslen, textilproduktion, kompositmaterial och många andra spännande produkter.

Svensk ekonomi och många av våra företag går nu väldigt bra. Arbetsmarknadens utveckling är stark, arbetslösheten minskar. Denna positiva trend ska vi hålla i och förstärka.

Med energiöverenskommelsen skapas förutsättningar för en trygg och hållbar tillförsel av el till konkurrenskraftiga priser. Så lägger vi grunden för nya jobb, nya företag och ökad export, med inkomster för framtidens välfärdsbygge.

Så bidrar energipolitiken till att fortsätta bygga ett bättre Sverige.

Ingemar Nilsson (S)
Sundsvall, Riksdagsledamot i Näringsutskottet, ledamot av Energikommissionen

Jamal Mouneimne (S)
Lycksele, Riksdagsledamot i Utrikesutskottet

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Därför besöker jag Lycksele

Därför besöker jag Lycksele

Debatt. För att knäcka arbetslösheten krävs utbildningsinsatser.
I Västerbotten finns…

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Debatt. Alliansen bryr sig mer om värna privilegierade än att bryta skolsegregationen….

Svensk skola behöver reformer

Svensk skola behöver reformer

Debatt. För att komma till rätta med skolan krävs ny läroplan, ­betyg i årskurs sex och…

Ett race - två outsiders

Ett race - två outsiders

Debatt. Macron vinner nog presidentvalet. Men utan parti blir det svårt att regera. Det…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.