Forskare: ”Det är inte farligt att prata om mörka tankar”

Nyheter.
Här är forskaren Mia Rajalins råd till anhöriga till suicidala patienter.
Magnus Johansson
Uppdaterad 10 februari kl. 15:07

– Det gäller att våga närma sig varandra, kommunicera och det är inte farligt att prata om mörka tankar, säger hon.

I fredags försvarade Mia Rajalin sin avhandling med titeln; ”Tidiga riksfaktorer, interpersonella problem och familjeband för suicida patienter och deras närstående”.

Det var i gymnasieåldern som Mia började intressera sig starkt för existentiella frågor.

– Redan på första psykologilektionen insåg jag att det här vill jag jobba med i framtiden, säger Mia.

Vid sidan av sina studier på psykologiprogrammet jobbade hon extra som mentalskötare och skaffade sig värdefull erfarenhet.

Bär på ständig oro

Bland annat har hon varit verksam i ett åtta år långt projekt som genomförts på Psykiatri Södra i Stockholm.

– Vi ville ge närstående en möjlighet att träffa andra i samma situation och ge dem nya verktyg att hantera stress, svåra känslor och svårigheter i relationer. Närstående till suicidala patienter känner ofta skuld och bär på en ständig oro, berättar Mia.

Sedan hon började doktorera vid Umeå universitet 2014 har hennes forskning visat att en suicidal patients familjehistorier av våld under uppväxten har betydelse och därför behöver uppmärksammas tidigt för att förebygga senare psykisk ohälsa.

– De närstående påverkas starkt och behöver därför eget stöd, säger Mia som är legitimerad psykolog och nyligen disputerad vid institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri.

I avhandlingen kommer hon fram till följande slutsatser:

+ Att manliga patienter med självmord i familjen själva gör allvarligare försök att ta sitt liv än personer utan en sådan historik.

+ Att både män och kvinnor med självmord i familjen rapporterar högre grad av relationssvårigheter. För att hjälpa dessa personer att upprätthålla sina relationer och därmed motverka isolering är det viktigt att vara uppmärksam på deras samspel med andra.

+ Att personer som har en historia av självmord i familjen eller utsatts för fysisk eller psykisk misshandel, mobbning eller sexuella övergrepp som barn har en ökad risk för suicidalt beteende. Samhället i stort behöver uppmärksamma dessa riskfaktorer och sätta in preventiva åtgärder i god tid.

Minskad oro

Mia Rajalin har utvärderat en utbildning för närstående till suicidnära patienter. Närståendeutbildningen, som inkluderar psykoedukation och färdighetsträning i grupp, visade sig effektiv i att möta deltagarnas behov.

– Jag ser inga hinder för att liknande utbildningar samordnat kan implementeras i alla landsting och därmed ge närstående ett mer jämlikt omhändertagande, säger Mia Rajalin.

– Utbildningen uppskattades av deltagarna. De upplevde att deras skuldkänslor och oro minskade.

Annons
Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och relevanta.
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten