Under måndagen meddelade Socialdemokraterna att de vill att Region Västerbotten slås samman med landstinget.
Per Landfors
Detta är en ledartext publicerad i Folkbladet. På ledarplats framförs socialdemokratiska värderingar. Ledarskribenten svarar för åsikter i artikeln.

"Låt den gråa realismen döda glamouren"

Ledare.
Vad ska hända med Region Västerbotten efter det att bildandet av en gemensam region i norra Sverige fallit?
Jonas Bergström
Uppdaterad 30 januari kl. 16:12

Den frågan har varit hängande i luften sedan slutet av november. Under måndagen gav Socialdemokraterna i Västerbotten sitt besked: Region Västerbotten bör slås ihop med landstinget.

När Region Västerbotten läggs ihop med landstinget ökar det demokratiska inflytandet.

Det är på alla sätt ett rimligt besked, Region Västerbotten har berett mark för en sammanslagning i norr, när den idén fallit är det naturligt att regionen slås ihop med landstinget. Så ser det ut på de flesta andra håll i landet.

Men detta är inte främst en teknisk fråga eller (som Liberalerna försöker få det till) en ekonomisk, utan framförallt en demokratiskt.

Region Västerbotten ansvarar i dag för regionalt utveckling och ägs av samtliga kommunerna i Västerbotten. Visst är regionen politiskt styrd, men den politiska ledningen är inte direktvald av medborgarna så som de är till landstinget.

När Region Västerbotten läggs ihop med landstinget ökar det demokratiska inflytandet, vilket det regionala utvecklingsarbetet mår bra av.

Det har också funnits en hel del kritik mot Region Västerbotten. Det har blanda annat rört Västerbottendagarna på Grand Hotell i Stockholm där enbart alkoholnotan gick på en kvarts miljon. Sådant skadar förtroendet för Region Västerbotten och för politiken och det offentlig sektor i stort.

Landstinget har inga sådana problem, där är kulturen så långt ifrån glamouren kring Region Västerbotten som det går att komma.

Landstinget har inga sådana problem, där är kulturen så långt ifrån glamouren kring Region Västerbotten som det går att komma. Här finns en grå realism.

När dessa två organisationer blir en kommer lyxiga konferenser ses i ett helt nytt hus. Landstinget kommer ta ner det som i dag är Region Västerbotten på jorden. Varken landstingspolitiker eller medborgare kommer inte tolerera lyx samtidigt som det är ekonomiskt tufft i sjukvården.

Vidare finns det också allvarlig kritik om att Region Västerbotten domineras av Frimurare både på politik-, tjänstemanna- och revision-sidan. Nyligen kunde VK avslöja att en medarbetare som, i all välmening, bett om extern granskning av detta blivit utfrusen.

Utåt talas det om högt i tak, men när granskning görs är det locket på.

Utåt talas det om högt i tak, men när granskning görs är det locket på och ifrågasättande av journalistiken som gäller. Sådan kultur går inte att ha i offentlig verksamhet där demokrati och öppenhet ska vara ledord. Förhoppningsvis sammanslagning att också denna kultur försvinner.

Arbetet med att på olika sätt utveckla Västerbotten, och varje del av Västerbotten, är viktigt. Nu kan det arbetet bli bättre, den demokratiska insynen bli bättre och förtroendet för denna viktiga verksamhet att förbättras.

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten