Debatt
TT Väderberoende vindkraft och solceller är inget riktigt alternativ, menar skribenten.

Förnybar energi är en förlust

Publicerad 7 januari 2017 (uppdaterad 31 januari 2017)

Den förnybara elen är en förlust för samhället. I stället bör kärnkraftverken drivas vidare.
Det skriver Sivert Göthlin i en replik till Anders Wijkman med fler i Folkbladet den 4 januari.

Den utbyggnad som skett av förnybar el är en gigantisk samhällsförlust.
Därför bör alla subventioner till vind och sol snarast avskaffas. Det är inte mer av subventioner som behövs för en effektiv elmarknad med rimliga elpriser.

Elförbrukningen i Sverige har inte ökat på 20-25 år. Orsakerna är flera. För hushållen kan pekas på utvecklingen av värmepumpar och energisnålare vitvaror. Elbehovet väntas heller inte öka framöver trots fler bostäder.

Väderberoende vindkraft och solceller är inget alternativ så länge som energin inte kan lagras inom dygnet och året på ett billigt sätt.

Elproduktionen är redan nu så fri från koldioxid den kan bli. Bara vid störningar behöver äldre oljeeldade anläggningar tas i drift.

Vindkraften har byggts ut snabbt med höga subventioner och produktionen var år 2015 16 TWh. Minskar i år till 15 TWh på grund av sämre vindförhållanden. Utbyggnaden har nästan helt upphört trots stödet och företagen går med nuvarande elpriser med förlust.

All vindkraft har byggts tack vare subventioner som lagts på elpriset. Samtidigt har ett elöverskott byggts upp som exporterats.

Priset har under senare år varit lågt, ofta hälften av självkostnaden eller ännu lägre. Detta är en gigantisk nationalekonomisk förlust.
Solceller fyller ett viktigt behov i länder söderut men är här ett uruselt alternativ. Mesta produktionen sker sommartid när både elbehov och elpris är som lägst.

Solceller på vanliga hustak riskerar även att vara täckta med fastfrusen snö i flera månader.

Väderberoende vindkraft och solceller är inget alternativ så länge som energin inte kan lagras inom dygnet och året på ett billigt sätt. Vindkraften i Sverige är utbyggd till över 6 000 MW. Trots spridningen geografiskt kan produktionen ibland vara nästan obefintlig, något 100-tal MW.

Elskatter flyttas nu från produktion till konsumtion enligt Energikommissionens förslag. Då förbättras företagens ekonomi så att gammal vattenkraft kan moderniseras och kärnkraften köras vidare.

Alla kärnkraftsaggregat kan drivas i ytterligare ett par decennier. Livslängden bestäms av gott underhåll och moderniseringar.

Detta är det ekonomiskt överlägset bästa sättet att ge innevånarna och industrin billig och säker elförsörjning. Kraftföretagens beslut om förtida avveckling av fyra aggregat till 2020 bör därför omprövas.

En god utnyttjning av kärnkraften under ytterligare många år skapar tidsutrymme för ytterligare överväganden om hur produktionen skall ersättas.

Sivert Göthlin
Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion

Åsikter

Texten är en debattartikel publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Stå upp för människovärdet

Stå upp för människovärdet

Debatt. På första maj tågar vi för människovärdet och mot högervindarna som blåser,…

Samma villkor för alla i Umeå kommun

Samma villkor för alla i Umeå kommun

Debatt. Friskvård för alla anställda i Umeå kommun är möjligt.
Det skriver Ulrika Edman…

Därför besöker jag Lycksele

Därför besöker jag Lycksele

Debatt. För att knäcka arbetslösheten krävs utbildningsinsatser.
I Västerbotten finns…

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Skolan har blivit ett litet klassamhälle

Debatt. Alliansen bryr sig mer om värna privilegierade än att bryta skolsegregationen….

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.