Folkets röst
FOTO: TT

Ingen balans mellan miljö och produktion

Publicerad 30 augusti 2016

Norrskog, Mellanskog och Södra beskriver i en debattartikel hur de känner sig attackerade av politiker och myndigheter.

Detta för att före detta skogsvårdsutredare Riberdahl nämnde ordet ”äganderätten” i Almedalen. Riberdahl sparkades två veckor senare av landsbygdsminister Bucht, efter påtryckning från bland annat LRF.

En del skogsbrukare lever nu i en uppfattning om kris, som baseras på överdrifter och rykten, och hävdar att äganderätten är hotad.

Men de som är oroliga för att äganderätten hotas kan andas ut, för äganderätten har aldrig varit under utredning.

Trion skriver vidare att familjeskogsbruket är miljövänligt och kunskapsdrivet. Vi tittade på statistiken och undrar om det bara är bolagen som skövlar. Skogsstyrelsens visar att i genomsnitt 37 procent av alla avverkningar har negativ påverkan på hänsynskrävande biotoper.

Siffran för negativ påverkan på kulturmiljön är 45 procent. Är det bara bolagen som står för de här siffrorna? Nyligen rapporterades det att Mellanskog avverkar naturvärdesträd i fjällnära skog.

Ek, Heibring och Perers menar vidare att huruvida miljömålen nås eller ej ligger i betraktarens ögon.

Så är det inte. De 16 miljömålen är definierade och mätbara och utvärderas årligen.

Skall vi dessutom leva upp till EU:s krav måste vi implementera artdirektiven inom skogsbruket. Frihet under ansvar kallades av Kaliber för ”Frihet utan ansvar” (1 maj 2011). Det finns ingen balans mellan miljö och produktion i dag.

Debattörerna vill respekteras för sitt arbete. De kommer att få vår respekt när de diskuterar skogsbruket sakligt och nyanserat, men också när de slutar motarbeta myndigheternas offentlighetsprincip. Vi ser fram emot dagen när debattörerna erkänner att vi alla måste anpassa oss efter de planetära gränserna.

När Ek, Heibring och Perers och alla andra inom svenskt skogsbruk utformar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart brukande efter de planetära gränserna, den dagen kommer vi till och med att tacka dem.

Rebecka Le Moine
Johan Moberg
Medlemmar i Skydda skogen

Åsikter

Texten är en insändare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till insandare@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.
Kyrkan – mer än vi tror

Kyrkan – mer än vi tror

Folkets röst. Svar till John E. Mårdners insändare ”yrkan brister i sitt stöd”, den 11…

Fel med fotboja

Fel med fotboja

Folkets röst. Liksom de flesta tycker jag att polisen skötte sig föredömligt i samband med…

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Vi får inte stanna upp i byggnadet av fler bostäder

Folkets röst. Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen…

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Varför skickar vi soldater till terrorn?

Folkets röst. Varför har terrorn kommit till Sverige? Ja, den frågan bör väl vara angelägen…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.