Detta är en opinionstext publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär.

Kapitalismen avskaffas globalt

Debatt.
Det går inte att avskaffa kapitalismen lokalt då det är ett globalt system och bör så motarbetas, skriver Irma Olofsson och Agnes Blom Bringlöv i ett debattsvar till Feministiskt initiativ debatt från kvinnodagen 8/3.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 14 mars 2016 kl. 20:00

Kapitalismen och patriarkatet går hand i hand. Vår feministiska analys baserar sig på att vi lever i ett samhälle som bygger på ett ekonomiskt system som gynnar män som grupp och som göder patriarkatet. Vår lösning är att vi måste ha ett annat ekonomiskt system som inte bygger på exploatering av människor för en ökad vinst.
Feministiskt initiativ i Umeå verkar också ha landat i att ett annat ekonomiskt system behövs i vårt samhälle. Samtidigt visas en oförståelse för systemkritik upp och förslaget baseras på en argumentation som bygger på att det stora problemet med det rådande systemet är att omsorg för andra är någonting ”kvinnligt”.

Det som FI sammanfattat föreslår är att kommunen tillsammans med Umeå universitet ska avskaffa kapitalismen i Umeå kommun, och att det ska ersättas med någonting annat.
Detta annat ska framförallt vara mer hållbart, men inte en planerad ekonomi då likt en marknadsekonomi skulle detta system också vara patriarkalt.

Vi delar inte debattörernas uppfattning om att en planekonomi är patriarkal. En ekonomi som planeras utifrån människors behov och där resurser fördelas rättvist utjämnar maktskillnaderna mellan olika grupper, så som kvinnor och män.
Att en planerad ekonomi dessutom skulle vara prövad på samma globala skala som kapitalismen är dock ingenting vi känner igen och skulle gärna vilja veta vart detta har hänt.

För det är skalan som är bristfällig. Problemet i Feministiskt Initiativs resonemang är trots allt inte deras påstående, om än förenklat, att grunden till bekymret med det nuvarande ekonomiska systemet är att vissa yrken nedvärderas på grund av att de kodas som ”kvinnliga”. Inte heller att planekonomi kan utvärderas i samma mån som kapitalismen och marknadsekonomin kan göra.
Nej det är skalan som är det främsta problemet. Kapitalismen är global och inte ett system som bara kan avskaffas inom en stad. Det går att likna vid att ingen människa är en enskild ö som inte påverkas av andra människor, på samma sätt påverkas platser av varandra.

Utöver att tro att kapitalismen skulle kunna avskaffas i endast en stad så verkar Brodin och Hallbäck anse att systemets varande eller icke-varande är en fråga om kunskap och modernitet.
Kapitalismens varande och dess skadeverkningar är dock inget nytt. Människor genom hela historien har vetat om och levt i ett system som är orättvist och exploaterande, en exploatering och förtryckande av människan som är en fundamental del av samma system.

Att tro att det handlar om mängden kunskap som står i vägen för samhällsförändringen är otroligt naivt. Det går inte att se på kapitalismen som ett hälsoskadligt ämne som myndigheter kommer att förbjuda när det inser att det är farligt.

Avslutningsvis vill vi trycka på att vi i sakfråga är vi överens med skribenterna om att vi måste ta ett steg ifrån konsumtionssamhället.
Patriarkatet och kapitalismen hör ihop och måste avvecklas helst i går, men att detta tillvägagångssätt som baserar sig i en haltande ekonomisk analys är rakt ut sagt omöjligt.
Mycket kan hända och förbättras av beslut i parlamenten, men hade det handlat om ett enda beslut eller ett enda försök skulle Paris varit socialistiskt efter 1871.

Vi tror att samhällsomdaningen sker genom att konsekvent använda den politiska makten till att omfördela samhällets resurser mer och mer jämnt.

Irma Olofsson
ordförande SSU Västerbotten
Agnes Blom Bringlöv
ordförande SSU Umeå

Annons
Annons
Annons
Folkbladet
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 59 00
  • Redaktionen
  • 090-17 59 40
  • Besöksadress
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
  • Postadress
  • Box 3164
  • 903 04 Umeå
Ansvarig utgivare: Anna Benker | © Copyright Folkbladet | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten