Nyheter

Låt inte nya skollagen bli ett slag i luften

Publicerad 11 juli 2009

SKOLLAGSBEREDNINGEN kom nyligen med ett förslag till ny skollag. Enligt förslaget ska det klart framgå att eleverna i grund- och gymnasieskolor – även friskolor och special- och särskolor – ska ha tillgång till skolbibliotek. Beredningen framhåller bibliotekens roll för att stimulera elevers intresse för läsning och litteratur och för att tillgodose behov av material för utbildningen. Detta välkomnas av alla vi som länge argumenterat för vikten av att en kunskapsnation som Sverige ger sina barn och ungdomar tillgång till det kvalificerade stöd i lärandet som ett skolbibliotek erbjuder. Skolbibliotekens betydelse för lärandet är också belagt – vi vet till exempel att välbemannade skolbibliotek förbättrar elevernas resultat i läskunnighetsprov med mellan 10 och 18 procent.

JAG OROAS dock av att Skollagsberedningen tycks anse att barns tillgång till skolbibliotek är gott och att en ny bestämmelse i skollagen egentligen inte kräver några nya insatser. Sanningen är precis tvärtom. Mängder av barn och ungdomar har inte ett skolbibliotek värt namnet, möts av låsta biblioteksdörrar eller av obemannade bibliotekslokaler, Beredningen skriver: ”Enligt vår uppfattning har de allra flesta skolor i samtliga skolformer redan i dag tillgång till bibliotek på ett eller annat sätt.” Förmodligen har Skollagsberedningen läst Kulturrådets statistik, där det står att två tredjedelar av skolenheterna har ett skolbibliotek. Kulturrådets statistik är missvisande och förskönande då man använder sig av en definition av skolbibliotek som missar några enkla, självklara och grundläggande krav:
1. Eleverna ska ha verklig tillgång till ett skolbibliotek och komma åt böckerna. I Kulturrådets statistik ingår boksamlingar och bokrum samt skolbibliotek som inte är öppna för eleverna.
2. Det ska finnas vuxna – en bibliotekarie – som under rimlig tid av en vecka stödjer elevernas användning av skolbiblioteket och dess resurser. I Kulturrådets statistik ingår obemannade och lågt bemannade skolbibliotek.
Om man tar hänsyn till dessa kriterier saknar en majoritet, 56 procent, av skolorna ett skolbibliotek. Endast 44 procent av skolorna har ett skolbibliotek – eget eller delat med en annan skola eller integrerat med ett folkbibliotek – som är öppet för eleverna och som är bemannat sex timmar eller mer varje vecka. Bara 28 procent av skolorna som har ett helt eget skolbibliotek som är öppet och bemannat.

EN NY BESTÄMMELSE i skollagen som ger barn och ungdomar rätt till skolbibliotek är bra, nödvändigt och välkommet. Den måste dock åtföljas av en insikt om hur situationen är och en vilja att åstadkomma förändring. Om inte blir det ytterligare ett slag i luften och barnen möts av en verklighet som inte går ihop. Ökade krav från vuxensamhället på kunskapsinhämtning och självständigt skolarbete men fortsatt obefintliga, låsta eller obemannade skolbibliotek. Det kan väl inte vara meningen? En komplettering av skollagen är ett första steg men det räcker inte. Skolverket bör ges i uppdrag att stödja kommunerna att stärka, stimulera och utveckla skolbiblioteken. Skolinspektionen måste få ett förtydligat uppdrag att i sina inspektioner granska barn och ungas tillgång till skolbibliotek och hur kommunerna använder skolbibliotek för att stärka elevernas lärande. Skolinspektionen bör också ges i uppdrag att utarbeta kriterier som gör att bokrum, boksamlingar, låsta och obemannade lokaler inte kan fortsätta att räknas som skolbibliotek. Allt annat ger betyget icke godkänt.

NICLAS LINDBERG
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening

Totalt 1 kommentarer (Det går inte längre att kommentera på den här artikeln)

  • Pia Malmberg-Kronvall 14 augusti 2009

    Vi upplever just nu en nedrustning och på en del håll även stängning av skol- och gymnasiebibliotek. Just nu beror det till stor del på finanskrisen som drabbar kommunerna hårt på alla fronter.
    Men även innan krisen var det svårt med utveckling av skolbibliotek - trots forskningsresultat och evidens på att en god biblioteksverksamhet ger bättre studieresultat, UNESCO:s skolbiblioteksmanifest och idogt lobbyarbete från skolbiblioteksgrupper.
    Så det är avgörande att nya skollagen ger skolbiblioteken rätt status, "skydd" och utvecklingsmöjligheter. Inte som nu jämföras med lokaler och annan utrustning...

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Mr Trafikmagasinet gör tv igen i USA – intervjuar länsbo

Mr Trafikmagasinet gör tv igen i USA – intervjuar länsbo

Inlandet. Mr Trafikmagasinet, Carl-Ingemar Perstad, gör program om bilar igen – på nätet….

TV: Mr Trafikmagasinet och länsbon om bilkörning i USA

TV: Mr Trafikmagasinet och länsbon om bilkörning i USA

Inlandet. Se Perstads och Perstads senaste program, och intervjun med Sören Hagenvald,…

Löven det självklara valet för Werner

Löven det självklara valet för Werner

Björklöven. Han har varit tränarens förstaval hela tiden. Nu är det klart, Adam Werner blir…

Vattenfall-VD på plats i Storuman

Vattenfall-VD på plats i Storuman

Inlandet. Till veckan inleds förhandlingarna om Vattenfalls driftscentral i Storuman. På…

Tipsa oss och bli en vinnare!

Tipsa oss och bli en vinnare!

Läs mer här! Har du ett bra nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om? Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.

Mejla: redaktionen@folkbladet.nu

eller ring: 090-17 59 40

Läs mer om hur du kan bli en vinnare!

Kontakta lokalredaktionerna

I Lycksele:
Isak Boström

isak.bostrom@folkbladet.nu
090-17 59 53

I Lycksele:
Lina Olofsson

lina.olofsson@folkbladet.nu
090-17 59 17

I Skellefteå:
Camilla Stenlund

camilla.stenlund@folkbladet.nu
090-17 59 89

I Vilhelmina:
David Sandström

david.sandstrom@folkbladet.nu
090-17 59 91