Ledare

Ledare
av Linda Westerlind

Dagens ledarsida.

Jag är Charlie. Makt ska observeras, kritiseras och analyseras. Gränserna för det acceptabla måste utmanas för att samhället ska gå framåt. På grund av morden på de franska satirikerna på tidningen Charlie Hebdo i onsdags lämnar jag därför ledarsidan blank, som en påminnelse om vikten av det fria ordet och det tomrum som skapas när orden raderas.

Åsikter

Texten är en ledare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.

Totalt 15 kommentarer (Det går inte längre att kommentera på den här artikeln)

 • Salam Karam 12 januari 2015

  Debatt om extremism leder inte till ökat hat mot muslimer såsom Broderskapsrörelsen vill låta påskina. Det är snarare bristen på debatt och kunskap om hur muslimer lever i Sverige, vilka problem som de brottas med och bristen på kritik av hur dessa problem hanteras av muslimska organisationer som leder till utanförskap, extremism och hat mot muslimer som en grupp. Kritik och fri debatt är grunden för vår demokrati. När ledningen för Stora moskén i Stockholm försvarar självmordsattacker, delar in muslimerna i sanna och falska muslimer och brännmärker dem som uttalar sig mot självmordsattacker, såsom den svenske imamen Abdal Haqq Kielan, som en människa med "insiktslöshet och hat mot de sanna muslimer", är det i yttrandefrihetens namn en skyldighet att uppmärksamma detta. Som journalist och svensk med muslimsk bakgrund har jag i mer än ett år granskat och försökt lyfta fram de problem muslimerna i Sverige brottas med. Detta för att jag tror att ignorans av muslimernas problem leder till utanförskap. Jag tror att debattens dörr måste öppnas, att både svenskar och muslimer ärligt bör prata om sina fördomar, om sin tro, om sina problem och om hur de ser på Sverige, muslimer, bin Ladin, terrorism och extremism. Förhoppningen är att det svenska samhället ska sluta ignorera förekomsten av problem som extremism och i stället koncentrera sig på att hitta lösningar. Reaktionen från Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, på mitt senaste inlägg i Expressen (9/9), visar på den enorma okunskap som finns om islam och muslimer i Sverige. Den visar framför allt också att en absurd logik tillämpas i debatten: kritik av islamiska organisationer anses leda till att hatet mot muslimer blir underblåst, och att vi därför gör bäst i att avstå från att debattera. Under flera år har de styrande vid Stockholms moské beskrivit muslimerna i Sverige endast som offer för majoritetssamhället, för utanförskap och islamofobi. I debatter har moskéledningen gång på gång förklarat att islamisk extremism inte existerar i Sverige, att ledarna för Islamiska förbundet i Stockholm, som driver Stora moskén i Stockholm, aldrig har försvarat självmordsattacker eller diskriminerat andra muslimer. Ändå finns alla dessa problem, dock hos en väldigt liten skara av Sveriges muslimer. Så sent som den 6 september förklarade shejk Hassan Moussa, högste imamen för moskén i Stockholm, på denna sida att han i sin egen moské blivit mordhotad av extremister. De som vill blunda för extremismen hjälper inte den muslimska befolkningen i Sverige. Jag tänker här offentliggöra innehållet i ett dokument från Islamiska förbundet i Stockholm för att bättre belysa några av de problem muslimerna i Sverige brottas med. Jag hoppas att ledningen för Stockholms stora moské tar åt sig av min kritik och försöker göra något konstruktivt av den. Under sommaren 2003 hölls det en konferens för det Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning vid Stockholms moské. En av deltagarna, Qaradawi, som är en av de mest inflytelserika muslimska teologerna i världen, lät förkunna vid sammankomsten att självmordsattacker mot civila israeler var legitimt. En av Sveriges imamer, Abdal Haqq Kielan, fördömde uttalandet i medier och menade att moskén inte får användas för att uppmuntra terror. För detta ställningstagande brännmärkte moskéledningen Abdal Haqq Kielan som islamhatare. Detta i ett mejl undertecknat "medlemmar i Islamiska Förbundet i Stockholm". I mejlet, som är ivägskickat den 27 augusti 2003, står det: "De sanna muslimerna i Sverige har visat sin lojalitet mot Stockholms moské genom handling. Alla sanna muslimer ringer till Förbundet och undrar vad Abdal Haqq Kielan håller på med. Han skadar ju bara islam och Sveriges muslimer///Sådana uttalanden (Abdal Haqqs Kielan (min anm.) är uttryck för fördomar mot sann Islam och uppmaning till extrema handlingar mot Stockholms moské///Så mycket insiktslöshet och hat mot de sanna muslimer trodde vi inte en muslimsk imam stod för och spred." Allt detta för att Abdal Haqq tog avstånd från självmordsattacker och för att han har en annan syn på hur islam kan tolkas. Att dela upp muslimerna i sanna och falska muslimer, såsom ledningen för moskén gör i brevet, skapar grogrund för extremism och är ett bevis på den trångsynta och extremistiska syn moskéledningen har om islam och muslimer. Muslimer som inte tror på moskéledningens ideologi utsätts därmed för dubbla utanförskap. Dels från delar av det svenska samhället som fortfarande ser muslimerna som en homogen grupp som tänker och tycker olikt svenskar. Dels från sin egen moské där de inte är välkomna om de har en annan syn på islam. Många muslimer i Sverige undrar med vilken rätt moskéledningen gör anspråk på att vara de enda sanna muslimerna, och samtidigt exkludera andra? Och de som enligt moskén inte är sanna muslimer, vart ska de ta vägen? Kommer de att bli anklagade av moskén för att vara terrorister och därmed utlämnade för Säpos granskning? Det undrar många muslimer som av den anledningen inte vågar höja sin kritiska röst mot moskéledningen. Moskéledningen försvarar också självmordsattacker, något många muslimer i Sverige vänder sig mot. "Har Abdal Haqq frågat sig varför palestinier väljer att försvara sig på det sättet?", står det att läsa i brevet. När en av Sveriges största moskéer leds av personer som ser mord på oskyldiga människor som "försvar", då har vi problem. För att tysta ned Abdal Haqq Kielan ytterligare låter moskéledningen ovan nämnda brev översättas och publiceras i en av de största islamistiska tidningarna i Saudiarabien. På detta sätt utsätter moskén Abdal Haqq Kielan för livsfara, ty den som enligt moskén hatar "sanna muslimer" kan lätt bli föremål för en dödsfatwa av teologerna i det konservativa Saudiarabien. Och faktum är att flera av mina muslimska vänner som håller med mig i min kritik och gärna hade velat skriva under denna artikel inte vågar göra det på grund av rädslan att utsättas för liknande behandling av moskén. Vi står inför ett val. Antingen använder vi oss av Broderskapsrörelsens logik och blundar för de problem som finns i Sverige och tolererar extremism eller så öppnar vi dörren för en ärlig debatt. Jag är av den uppfattningen att vi måste våga visa vad vi tycker och var vi står. Det är bara genom öppenhet som extremism och hatet mot muslimer kan bekämpas. Salam Karam

 • Christian Lundmark 10 januari 2015

  Ni läser/tolkar ledarsidan som FAN läser bibeln. Läs om och lägg särskilt stor vikt vid orden ... påminnelse om vikten av det fria ordet och det tomrum som skapas när orden raderas.

  Genialiskt Linda!

 • Petter 10 januari 2015

  Jag anser mig vara sekulariserad, även om jag utan att tänka på det har präglats av samhällets kristna grundvärderingar. Jag antar att jag delar denna värdegrund med dom flesta svenskar. Kristendomen är i mitt tycke en "mesig" religion. Vända andra kinden till, förlåta dem oss skyldiga äro, behandla andra som du själv vill bli behandlad osv. Vad är det som skiljer Islam från Kristendomen, båda religionerna har ju trots allt samma Gud? Jihadister har man ju hört talas om men vad är Jihad för något? Enligt Koranen är Jihad en av grundpelarna inom Islam, vilket saknar motsvarighet inom Kristendomen. Jag blev faktiskt chockad när jag googlade "Jihad" på nätet och såg till min fasa att Koranen faktiskt legitimerar krig. Bla så förklarar Expo Jihad såhär: "Stora Jihad är kampen inom sig själv, kampen mot egoism rädsla och själviskhet. Lilla Jihad är kampen mot det orättvisa samhället, mot förtryck och kampen att få utöva sin religion. När flera diktatorer störtades av folket så var detta tex en del av Lilla Jihad. Efter att man med alla fredliga medel försökt att bekämpa förtryck så får man enligt Jihad använda krig i försvar. Man får dock inte använda krig som anfall." Det som hände i Frankrike och det våld som IS och andra terrorgrupper utövar runt om i världen kan med lätthet legitimeras om man förstår vad Jihad betyder. Kolla själva så får ni se!

 • Willy 9 januari 2015

  Jag är rädd för att det kommer att bli värre. Snart har vi terrorn utanför våra dörrar. Och jag undrar hur regeringen och PK-horden kommer att hantera det? Dessa människor känner ingen empati. De håller koranen under ena armen och känner sig o rör bara. De är odödliga för de är lovade att dör man martyrdöden väntar himmelska gåvor. De går inte att resonera med eller blidka. Att man blir mer "troende" när man kommer till Sverige är för att man kommer till ett land med yttrandefrihet, även om man jobbar bort det, ny fri kultur, vilket skapar oreda. Har inget med utanförskap att göra. Jag är rädd

 • mr esaus 9 januari 2015

  Nej då nej då, snart kommer nog Linda med att det är SDs och Jimmy Åkesson s fel det här med terrorattackerna i Frankrike. Eller kanske är det den bleke, vita hetromanens fel. Allt ont i världen är ju deras fel.

 • Gandalfdenvite 9 januari 2015

  Blanka ledarsidor innebär ju exakt den tystnad/självcensur som Islamisterna, och dessa terrorister i Paris, vill uppnå, ingen ska ens våga kritisera den högerextrem politiska ideologin Islam! Islam är inte bara en religion, utan den är även en mer än komplett/detaljerad politisk ideologi, och att kritisera, eller rita satirteckningar av, ideologiers grundare, såsom Islams Mohammed eller Nazismens Hitler eller..., är självklart i e fri demokrati med yttrandefrihet!

 • tut 9 januari 2015

  Hade vi åsiktsfrihet så skulle inte VF sitta och sålla bort det som inte passar dem. Eller att de som känns okorrekt att skriva. SÅ yttrandefriheten gäller bara när rätt personer skriver. Det har VF och VK bevisat flera ggr.

 • kjell B 9 januari 2015

  ....sju komentarer, och du har ingenting skrivit!
  hur bär du dej åt, Linda, du måste ju ha "det"!

 • Bergis 9 januari 2015

  Om det var Sverigedemokraterna som tecknat karikatyrer och drabbats av detta dåd hade det hetat, ni får skylla er själva. Det fria ordet gäller tydligen inte SD eftersom dom isoleras.

 • S-O S 9 januari 2015

  All heder åt Expressen.
  Aftonbladet och övriga tidningar borde tänka efter och följa Expressens val och försvara det fria ordet så att alla förstår vart vi står

  • GG 9 januari 2015

   Ja vad säger man? Det är rent ut sagt skrattretande det svensk media håller på med idag.

  • Gunnar 9 januari 2015

   Allvarligt, de är så PK-att man inte vet vilket ben man ska stå på. Man vet händelser som händer i Sverige som sker praktiskt taget varje vecka och ingen av tidningarna skriver om det. Alla vet men ingen får säga eller skriva. Så om det hade varit riktigt hade alla tidningar skrivit satirer om Mohammed men frågan är om de vågar. Och nu menar jag inte bara en liten bild med gossi text utan ren sker satir. Vilka vågar.

 • Staffan Dahlberg 9 januari 2015

  Stödet för terroristerna skildras på olika sätt.
  Vissa grupperingar blandar och ger, utan att veta varför. Ett är säkert; yttrandefriheten och det fria ordet må försvaras oavsett om ideologin är högerextrem, religionsextrem eller vänsterextrem ..

 • Jepp 9 januari 2015

  Linda Westerlind, du väljer den fogligt eftergivandes väg, idag hade det varit klokt att stå upp för pennan och inte vika sig för salafisternas enfaldiga och exempellösa världsbild.

  Majoriteten av Muslimerna skiter fullständigt i om du skulle ha publicerat karikatyrbilder på sidan idag, dom har fullt upp med vardagen precis som alla andra. Däremot ger avsaknaden grogrund för misstanke om medias rädsla och feghet i frågan om ställningstagande mot salafism och fundamentalism.

  Så Linda, med dagens tomma sida visade du med tydlighet hur media underkastat sin roll och hur en politisk ledarskribent hellre kliver åt sidan än visar pennans styrka. Religiöst tabu får kritiseras.

  Ditt försvar att inte skriva håller inte då debatten förs fullt ut i alla fall. Det mest bedrövliga är att stödet för terrorhandlingen växer lavinartat på nätet.

 • Rick N 8 januari 2015

  Bah! Jag hade varit impad om ni fyllt den tomma sidan ("tomma tunnor skramlar bäst" är snarare första tanken) med minst IS-karikatyrer. Riktigt impad om det vore Muhammed-diton.

  Idag var första gången på åratal som jag köpte en Expressen. Enbart för deras förstasida.

&quotSnälla Moderaterna, Sverige är större än Stockholm"

"Snälla Moderaterna, Sverige är större än Stockholm"

Ledare. ”Regeringens vårbudget är direkt Stockholmsfientlig. Under mandatperioden har…

Vilken blir nästa neddragning, Vattenfall?

Vilken blir nästa neddragning, Vattenfall?

Ledare. Efter Vattenfalls neddragning i Storuman, vilken blir nästa neddragning? Och…

&quotUndernäringen bland äldre är en skam"

"Undernäringen bland äldre är en skam"

Ledare. 40000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Ytterligare mer än 100 000…

Helén Pettersson: &quotS-kongressen präglades av värme"

Helén Pettersson: "S-kongressen präglades av värme"

Ledare. Riksdagskrönika
Veckan före påsk hade vi vår socialdemokratiska partikongress i…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.